"Nejprve nás ministerstvo vyzývalo k úpravě, ale my to považovali za nedůvodné zasahování do pravomocí samosprávy města, a proto jsme odmítli úpravu provést. V takovém případě pak musí rozhodnout Ústavní soud," řekl heřmanoměstecký místostarosta Tomáš Plavec.

Z pohledu běžného občana jde o slovíčkaření, které ve svém důsledku žádnou změnu nepřinese. Sporná část vyhlášky konkrétně stanovovala, že "zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech se nevztahuje na akce pořádané městem nebo se souhlasem města". Ústavní soudci vyškrtli slova "městem" a "nebo". Nově tedy ve vyhlášce bude stát toto: Zákaz se nevztahuje na akce pořádané se souhlasem města.

O heřmanoměstecké protialkoholní vyhlášce jsme již psali:

„Město neodůvodněně zvýhodnilo samo sebe na úkor jiných subjektů. Pro vlastní akce stanovilo určitý bianco šek, kdy jakákoliv akce, kterou město koná na vymezených prostranstvích, může být s konzumací alkoholu, zatímco u těch ostatních akcí by to bylo pouze se souhlasem města,“ uvedla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

"Původní znění vyhlášky povoluje výjimku akcím pořádaným městem nebo se souhlasem města. Po zásahu soudu pak akcím pořádaným se souhlasem města. Faktický rozdíl se v tom těžko hledá. Ale my právníci říkáme: Pravda je to, co rozhodl Ústavní soud, a proto určitě budeme jeho stanovisko respektovat," podotkl místostarosta Plavec, podle jehož názoru zásah ÚS žádnou významnou změnu do aplikace vyhlášky nepřinese. Přesto se nálezem bude zabývat rada města a rozhodne, zda případně podá zastupitelstvu návrh na změnu vyhlášky, aby byla zcela jasná a jednoznačná.

Majitel Autokempu Konopáč Bohumil Starý si nemyslí, že by dvě vyškrtnutá slůvka ve vyhlášce v provozu tohoto rekreačního zařízení něco změnila. "To se nás netýká. My máme v areálu restauraci, která si jede po svém. Spíš bych uvítal trvalou výjimku týkající se nočního klidu v letní sezoně. Na každou akci musíme žádat město o povolení," řekl Starý.

Ani heřmanoměstecký zastupitel a poslanec Marek Výborný si nemyslí, že by mělo úpravou vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejně přístupných místech dojít k zásadním změnám. "Řeknu to asi takhle: Vlk se nažral a koza zůstala celá. Tím vlkem myslím ministerstvo vnitra," poznamenal.

Vloni, kdy vyhláška nabyla účinnosti, postihly Heřmanův Městec ničivé povodně. "Bojovali jsme také s nákazou covid-19 ve dvou domovech seniorů ve městě. Měli jsme tedy jiné starosti, než se dohadovat s ministerstvem vnitra o dvě slovíčka ve vyhlášce. Nezpochybňuji úlohu Ústavního soudu jako strážce ústavnosti, ale nevím, zda právě v tomto případě byl nutný jeho zásah," zdůraznil Plavec.