"Právě mi na ČEZu řekli, že mi ji pošlou do konce prosince, mají prý toho moc. Docela nám to kazí vidinu blížících se Vánoc. Ani přibližnou částku jsem se nedozvěděl, tak máme se ženou velké obavy," svěřil se. V případě plateb za vodu si však starosti dělat nemusí. Zdraží jen nepatrně.

Cena za metr krychlový pitné vody na Chrudimsku vzroste o zhruba tři koruny. Takový je výsledek dvouměsíčního vyjednávání mezi vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a jejím provozovatelem. „Se zástupci provozovatele se nám podařilo vyjednat celkový růst ceny vodného a stočného pro rok 2022 o pouhých 3,48 %, což je výrazně pod inflací roku 2021 i pod předpokládanou výší inflace pro rok 2022," uvedl předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim Ivan Jeník.

Skutečští studenti z kriminalistiky maturují. O obor je značný zájem.
Mrtvola a vypáčené trezory ve skutečském gymnáziu: Kriminalistika studenty baví

Obtížná jednání

Podle předsedy představenstva Vodárenské společnosti Chrudim Romana Peška byla vyjednávání o výši vodného a stočného pro rok 2022 obtížná. „V úvahu bylo nutné vzít řadu skutečností. Postupně dochází ke zdražování vstupních surovin, zvyšují se ceny chemikálií používaných při čištění vody surové i odpadní a nejistá zůstává především otázka budoucích cen za elektrickou energii a plyn,“ vysvětlil Pešek. „Naše společnost má sice zasmluvněnu cenu těchto energií i na budoucí období, ale vývoj na trhu je v současnosti naprosto nevyzpytatelný,“ dodal.

Pozitivním faktorem, zejména pro stanovení ceny vodného na rok 2022, bylo včasné dokončení I. etapy rekonstrukce části přivaděče Vodárenské soustavy východní Čechy mezi Podlažicemi a vodojemem Slatiňany. To umožnilo návrat k zásobování převážné části Chrudimska a Pardubicka pitnou vodou, kterou tvoří z 50 % tvrdší (ale na výrobu finančně méně nákladnější) voda z podzemních zdrojů v Podlažicích a z 50 % měkčí (nicméně na výrobu nákladnější) voda upravovaná z povrchových zdrojů v úpravně vody Monaco.

„Do jednání o ceně vody jsme i v letošním roce vstupovali s cílem udržet přijatelnou cenu pro spotřebitele a dosáhnout zvýšení nájemného za vodárenskou infrastrukturu. Byli jsme si vědomi všech negativních vnějších vlivů, ale současně jsme chtěli hledat cestu, jak dosáhnout minimálního dopadu na občany. Výsledek hodnotím velmi pozitivně,“ sdělila místopředsedkyně představenstva společnosti VAK Chrudim Veronika Pešinová.

V podvěsu pod vrtulníkem lze převézt nebezpečný materiál.
Chrudimští výsadkáři mohou přepravovat zbraně a munici pod vrtulníkem

Obě společnosti při vyjednávání o cenách vodného a stočného na rok 2022 zároveň uzavřely dohodu, že v případě výrazného ekonomického výkyvu v oblasti dodávek energií problematiku cenotvorby znovu otevřou. Ovšem s tím, že tyto dopady nebudou přenášet na konečné odběratele v regionu.

Také v Pardubicích a okolních obcích zdraží v příštím roce vodné a stočné. Jedním z důvodů je růst cen materiálu a energií. Metr krychlový vody bude stát 105 korun, letos za něj domácnosti platí 98,50 koruny. Společnost má na Pardubicku 35 tisíc odběrných míst, přes dvě třetiny spotřebované vody fakturují vodárny domácnostem.

“Společnost využívá v co největší míře možností dotací z Evropské unie. Ze smlouvy o poskytnutí dotací vyplývá závazek dodržení podmínek takzvané finanční analýzy, která predikuje povinný vývoj ceny vodného a stočného. Dalším důvodem je vyšší nárůst cen energií a materiálu, které zvyšují provozní náklady společnosti,” podotkl mluvčí firmy Aleš Hudec.

Cena vody na Svitavsku a Orlicku pro rok 2022 dosud nebyla zveřejněna.

Cena za vodné a stočné bude na Chrudimsku i v roce 2022 dvousložková. Po 1. lednu 2022 zůstane nezměněna pevná složka u všech odběratelů. Tam, kde je instalován nejběžnější typ vodoměru s průtokem do 2,5 m3 /hod., zůstává u vodného tato cena na úrovni 805,20 Kč/rok, u stočného na úrovni 844,80 Kč/rok, vždy včetně DPH 10 %.
Cena pohyblivé složky za pitnou vodu se pro odběratele mění o 2,06 % (to je o 0,93 Kč/m3), v případě stočného je to o 5,07 %, což představuje částku 2,04 Kč/m3, všechny ceny jsou uvedeny s desetiprocentní DPH.