Předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Chrudim Josef Hrad i ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek zdůvodňují nynější růst cen ve společně vydaném prohlášení. Poukazují v něm na růst nájemného za využití vodárenské infrastruktury a na zvyšující se investiční nároky. O více než tři miliony rostou i výdaje na energie.

„Zásadní význam má především očekávaný pokles fakturace za vodné i stočné. Pokles stočného bude způsobený nižší poptávkou průmyslových odběratelů, svůj podíl na tom má i nastupující ekonomická krize,“ vysvětluje Hrad. U vodného se přitom jedná o trvalý a dlouhodobý proces, v roce 2009 očekávají vodaři pokles odběru o další téměř čtyři procenta.

A co čeká zákazníky v budoucnosti? „Výhled je nejistý, záleží především na odbytu,“ dodává Josef Hrad. S rostoucími cenami mohou zákazníci dělat pramálo. Když budou šetřit, pevné náklady vodárenských firem se tím nesníží. Ceny se prostě vždy jen rozpočítají do nižšího objemu vody. A kruh se uzavírá. O něco lépe na tom budou i v příštím roce odběratelé vody ve Skutči, kde mají vodu vlastní. „Ceny u nás vzrostou asi o devět procent,“ vodné spolu se stočným se ale udrží pod hranicí 59 korun za metr krychlový,“ hlásí Jiřina Chmelíková ze zdejšího městského úřadu.

Kromě vyšších výdajů za vodu musejí se zvýšením cen počítat také chrudimští odběratelé tepla z teplárny v Opatovicích.

Teplo dodávané z distribuční sítě International Power Opatovice (IPO) konečným odběratelům bude stát včetně DPH v příštím roce 306,90 Kč za gigajoule (GJ). Zvýšení ceny představuje meziročně růst o přibližně sedm procent.

Společnost uvádí, že cena za kterou prodává teplo svým zákazníkům patří i nadále mezi nejnižší v republice. „Zajišťujeme stabilní cenu tepla vždy po celý kalendářní rok, nehledě na cenové výkyvy ostatních energií a paliv. Cena tepla od IPO je hluboko pod průměrem ostatních dodavatelů tepla v ČR, který přesahuje 400 Kč na jeden GJ,“ uvádí se v tiskové zprávě společnosti.

V případě bytu s roční spotřebou 45 GJ zaplatí podle propočtů domácnost necelých 14 tisíc korun ročně. Byty v nově postavených, ale i starších zateplených bytových domech, však mají spotřebu tepla často až o 40% nižší.
Teplo ze soustavy zásobování teplem IPO je podle zástupců firmy nejen cenově výhodné, ale také ekologické. A to díky kombinované výrobě elektřiny a tepla. Ta přináší asi třicetiprocentní úsporu primárních paliv v porovnání s tím, kdyby elektřina a teplo ve stejném objemu byly vyrobeny odděleně.
„Na cenu si stěžovat nemůžeme. Byt vytápíme asi na 22 stupňů, platíme asi tisícovku měsíčně,“ uvádí Jaromír Doležal z chrudimského sídliště U Stadionu.
Diskutujte na:
www.chrudimsky.denik.cz/media