„Sucho minulých let se podepsalo hlavně na vlhkosti půdy v menších hloubkách. Co se týká zdrojů pitné vody v lokalitě u svaté Anny, tak tady jsme i přes uplynulé suché roky zaznamenali pouze nepatrný pokles,“ sdělil starosta Skutče Pavel Bezděk.

Z hlediska provozu vodárenské sítě podle něj nedocházelo k žádným komplikacím. „Samozřejmě jsme ale zaznamenali častější požadavky na připojení do vodovodní sítě ze strany těch obyvatel města, kteří se předtím zásobili výhradně vlastními vrty a studnami. Ne všude je ale připojení technicky schůdné. Někteří lidé proto museli přikročit například k prohloubení svých vrtů na vlastní náklady. Uvažujeme proto o tom, že takovým obyvatelům přispějeme jako město alespoň finančně. Chceme to udělat ještě letos, jenom ještě musíme doladit konkrétní podmínky takovéto podpory,“ pokračuje starosta.

Štěpánov s otazníkem

Větší úkol představuje pro Skuteč odkanalizování všech okolních městských částí. V současnosti není kanalizace v žádné z nich. Radnice chce řešit v první řadě situaci v těch městských částech, kde je dočasně povoleno vypouštění odpadních vod do přírodních vodotečí a kde se také provádějí příslušná kontrolní měření.

„Tady jsme k řešení víceméně tlačeni, protože se zvyšuje četnost odebírání vzorků a zpřísňují se povolené limity. Konkrétně už máme zpracovanou dokumentaci pro Lažany a Skutíčko, kde s odkanalizováním začneme. Musíme však vyřešit i kanalizaci pro Žďárec, Radčice a Štěpánov. Zatímco Lažany, Skutíčko a Žďárec jsme schopni kapacitně napojit na stávající čistírnu odpadních vod, v případě Štěpánova bude hledání vhodného technického řešení obtížnější,“ dodal skutečský starosta.

Leontýna Jeníčková (2,86 kg); 1.4. v 1:04; rodiče Anna a Tomáš; Chrudim.
OBRAZEM: Právě jsme se narodili