"Právě jsem obdržel důležitou zprávu o hlášení výskytu ropných látek ve vodních tocích v okolí Kostelce u Heřmanova Městce. Situaci jsem prověřil u Krajského operačního informačního střediska Hasičského záchraného sboru Pardubického kraje. Jedná se o zásoby ropných produktů Správy státních hmotných rezerv. Prosím o zachování klidu," prohlásil hejtman Netolický v pondělí večer. V noci pak hasiči vystavěli nornou stěnu v obci Klešice, aby únik látek zachytávali. S ohledem na popovodňové možnosti toku Podolky ji budou postupně přesouvat blíže ke zdroji.

Při monitorování záplavové vlny externisti Deníku skutečně zaznamenali silný zápach v okolí Bačalského mlýna v Morašicích. "Na hladině byly mastné fleky a páchla tam nafta nebo petrolej," potvrdil Zdeněk Sasín ml.

Vylitý a rozbouřený Podolský potok odnesl ve Vápenném Podolu celou silnici, vydlážděnou masivními žulovými kostkami. Místy proud během chvíle vyhloubil až metrové koryto. Vytopil rovněž dva domy.
Vyplavené vesnice u Chrudimě začínají sčítat škody

V areálu SSHR v současné době probíhají sanační práce na odstranění úniku ropného produktu. "Na základě zjištěných skutečností doporučujeme na území obce Kostelec u Heřmanova Městce a města Heřmanův Městec nepoužívat vodu ze studní individuálního zásobování pro pitné i užitkové účely a povrchové vody z Podolského potoka nepoužívat na zálivku, a to až do odvolání," píše se na facebookovém profilu Heřmanova Městce.

Vybrané studny a Podolský potok budou pravidelně monitorovány a výsledky rozborů budou předávány vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Chrudim k vyhodnocení dalšího postupu.

Hasiči z Březhradu pomáhali v Morašicích
Vyplavenému Chrudimsku přijeli na pomoc i hasiči z Hradecka