Podle firmy je po dokončení zmíněného přechodu již taková situace neudržitelná. Propouštět se sice plošně nebude, počet zaměstnanců se ale přesto sníží ještě letos až o několik desítek.

Telefonní operátor, jehož služeb teď v Česku využívá přes 3,3 milionu zákazníků, zahájí i spolupráci s externí firmou mimo region. Ta již brzy převezme část dosud chrudimských služeb na svá bedra.

Příliš velká rodina

„Loni jsme v Chrudimi rekordně nabírali, abychom pokryli dočasný zvýšený počet hovorů související s přechodem zákazníků na nový systém péče. Budova v Chrudimi má omezenou kapacitu a nyní téměř praská ve švech. Proto zahájíme spolupráci se společností Xerox, která nám od poloviny roku začne pomáhat vykrývat období s vyšším počtem hovorů,“ vysvětluje mluvčí Vodafone Miroslav Čepický. „Chrudim rozhodně zůstane naším hlavním a největším call centrem. Nebudeme zde propouštět a smlouvy se stávajícími zaměstnanci prodlužujeme. Jen zvolníme nábor nových zaměstnanců. To je plán na tento rok. Situaci budeme průběžně vyhodnocovat a plán na příští rok budeme mít k dispozici na podzim,“ upřesnil Miroslav Čepický.

Odhadovat vývoj v delším časovém období v dynamicky se rozvíjejícím oboru mobilních komunikací je podle něj obtížné, ne-li prakticky nemožné.

Drama se nekoná

Z vyjádření Vodafone plyne, že nyní bude těžší získat v Chrudimi práci operátora. Kvalitní zaměstnanci se ale o práci bát nemusejí. Úbytku počtu pracovníků má být dosaženo výhradně běžnými odchody méně schopných lidí, případně těch, kteří si sami najdou jiné zaměstnání. V případě žen pak jistě sehrají roli i odchody na mateřskou dovolenou.

S odchody do důchodu firma počítat nemůže, neboť většině chrudimských operátorů je sotva něco nad dvacet.

O OBAVÁCH ZAMĚSTNANCŮ VODAFONE JSME VÁS DŘÍVE INFORMOVALI ZDE.