Všechny potřebné záležitosti mohou klienti vyřídit elektronicky, formuláře jsou ke stažení na webových stránkách www.vschrudim.cz, ke komunikaci s pracovníky lze využít mailovou adresu vschrudim@vschrudim.cz a telefonní kontakty.

Písemnosti je možné vhodit do připravené schránky před vchodem do budovy. Pouze v neodkladném případě si lze telefonicky dohodnout schůzku s příslušným pracovníkem.