V úterý 15. března byla slavnostně zahájena výstavba nové čistírny odpadních vod. Výší pořizovacích nákladů jdeo jednu z největších investičních akcí financovaných společností Vodovody a kanalizace (VaK) Chrudim v celé její historii. Součástí díla je i kanalizace a konečná hodnota šplhá k 38 milionům korun.
VaK je jediným investorem. „Při přípravě akce jsme požádali o dotační podporu ministerstvo zemědělství. Vzhledem ke stavu státního rozpočtu i rozpočtu Pardubického kraje ale bylo stanovisko k naší žádosti negativní.

Právě vzhledem k finanční náročnosti této akce a také k objemu dalších investic, které v letošním roce musíme zajistit, byla realizace prachovické stavby rozložena do dvou let,“ uvedl ředitel společnosti VaK Chrudim Josef Hrad.

Nová čistírna odpadních vod v Prachovicích je navržena v místě původní obecní „čovky“.

„Projektovaná kapacita je pro 1500 ekvivalentních obyvatel. Objekt je navržen jako mechanicko-biologická čistírna s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým srážením fosforu,“ řekl projektant stavby Martin Soudek.

Hlavním důvodem výstavby je podle jeho slov skutečnost, že stávající prachovická obecní čistička je zatížena velkým množstvím takzvaných balastních vod. „Nová ČOV bude umístěna nad hlavními přítoky balastních vod do kanalizačního systému, což přinese zásadní zlepšení čistícího efektu,“ dodal projektant.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala společnost KVIS Pardubice. „Jde o zkušeného dodavatele, který zajišťoval například i výstavbu čistíčky odpadních vod pro obec Hrochův Týnec a s naší společností dlouhodobě spolupracuje,“ dodal ředitel společnosti VaK Chrudim Josef Hrad.

Termín dokončení výstavby ČOV Prachovice je stanoven na 30. červen příštího roku.