„Naši členové trénovali a zdokonalovali se v používaní diagnostických přístrojů, transportních pomůcek, nacvičovali práci s imobilizačními pomůckami a zdokonalovali své dovednosti při provádění kardiopulmonární resuscitace s využitím pomůcek, jako je automatizovaný externí defibrilátor a ruční křísící vak. Tímto bychom chtěli poděkovat Českému červenému kříži Chrudim za poskytnutí prostor,“ uvádí za vodní záchranáře Lukáš Jambor.