Vodárenská společnost Chrudim, a.s., je zapojena do projektu Vodní kapky.

Ten má hlavní ideu – čím víc budou lidé využívat vodu, tím více půjde na pomoc Afričanům.

Za projektem stojí českobudějovická Diecézní charita a společnost Energie AG Bohemia, která se u příležitosti Světového dne vody v březnu 2009 zavázala přispívat haléřem ze svého zisku za každý prodaný kubík vody.

Společnost Energie AG Bohemia vlastní v České republice dceřiné společnosti VAK Jižní Čechy, a.s., 1. JVS, a.s., VHOS, a.s, VAK Beroun, a.s., Vodos Kolín, s.r.o. a Vodárenskou společnost Chrudim, a.s.. Všechny české vodárenské společnosti dodávají pitnou vodu pro více než 827 000 obyvatel.

Pomoc Afričanům ze strany chrudimského okresu není zanedbatelná. V loňském roce Vodárenská společnost Chrudim, a.s. dodala odběratelům 2 917 439 metrů krychlových vody, což vyneslo částku 29 174 Korun.

Celkově získala charita v prosinci 2009 od společnosti Energie AG Bohemia 293 062 Korun. Za tyto peníze lze v Africe opravit tři studny pro 10 až 15 tisíc lidí, nebo vybudovat studnu novou, či pořídit tři čerpadla.

Pro Evropana, který si nemusí lámat hlavu s šetřením pitné vody, je těžké si představit, jak obtížně se žije lidem, kteří ji musí shánět v širokém okolí.

V Kongu nemá dodnes přístup k pitné vodě 54 procent lidí a každé desáté dítě tam umírá na nemoci způsobené špinavou vodou.

Cílem projektu je zlepšit tamním lidem přístup k pitné vodě a snížit dětskou úmrtnost způsobenou konzumací znečištěné vody.

(im, ron)