Alternativní studie již nepočítá se stavbou jediného rozlehlého protipovodňového poldru se zhruba osm metrů vysokou hrází na blízkém poli. Řešením má být naopak síť jakýchsi menších a mělčích rybníčků a zdrží, jež by více respektovaly charakter stávajícího terénu a v nichž by se také voda zadržovala za mnohem menšími hrázkami.

Podle místostarosty města Romana Málka, který myšlenku jednoho velkého poldru dlouhodobě zavrhuje, představuje navrhované řešení změnu k lepšímu. „V této variantě by odpadla nutnost přeložky vysokonapěťového elektrického vedení v ceně zhruba deseti milionů korun a reálněji se jeví i možnost získání dotace," doplňuje místostarosta. S novou studií se podle něj bude moci včas seznámit i chrudimská veřejnost.