Zatímco například v Bojanově zaplatí odběratel za dodávku krychlového metru pitné vody 18,40 Kč včetně DPH, v samotné Chrudimi je to už 43,15 Kč, a to bez započtení ročního paušálního poplatku za vodoměr. Rozdíly ve stočném tak výrazné nejsou, ale roli zde opět hraje existence či neexistence ročního paušálu.

Celkově je na Chrudimsku dostatek pitné vody z vrtů i přehrad. Jejím největším dodavatelem je Vodárenská společnost Chrudim, jež spadá pod rakouský koncern Energie AG. Právě tato firma od roku 2006 provozuje vodárenskou síť v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim.

VS Chrudim dnes zásobuje pitnou vodu přes 85 tisíc obyvatel a odvádí odpadní vodu od více než 52 tisíc obyvatel. Převážně v okrese Chrudim, částečně ale i v okresech Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Společnost dodává pitnou vodu i do „Vodárenské soustavy Východní Čechy“. Vodárenská společnost Chrudim vznikla v listopadu roku 2005. Na základě podmínek výběrového řízení a na základě usnesení valné hromady akcionářů společnosti VAK Chrudim z ledna 2006 pak byla firmě k od února téhož roku převedena provozní část společnosti VaK Chrudim a ke stejnému datu byla uzavřena smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Na jejím základě má VS Chrudim po dobu 25 let provozovat vodárenskou infrastrukturu, kterou vlastní společnost VAK Chrudim. Dnes je tedy smlouva přibližně ve svém poločase.

CENY ROSTLY PLÍŽIVĚ
Ceny vodného a stočného se s příchodem nového provozovatele zvyšovaly zhruba stejným tempem, jako v období před ním. Zatímco v roce 2005 činil součet vodného a stočného 45,28 Kč, o rok později to bylo 49,47 Kč a v roce 2007 šlo o součet ve výši 52,85 Kč.

Celkové výdaje odběratelů se ale zvedly po pozdějším zavedení paušálních ročních plateb. Majitelé nejužívanějších vodoměrů tak nyní sáhnou ročně do peněženek pro dalších 736 Kč a za stočné si připlatí paušálních 805 Kč. Také součet vodného a stočného se mezitím u VS Chrudim vyšplhal na aktuálních 79,48 Kč.

„Nicméně v posledních čtyřech letech se nezdražovalo vodné ani stočné vůbec a ceny paušálů se měnily jen v rozsahu několika korun. Myslím, že v následujících letech nemusí být takovýto nulový růst rozumný a z dlouhodobého hlediska udržitelný,“ upozorňuje Ivo Doskočil, ředitel Vodovodů a kanalizací Chrudim. Tedy společnosti, jíž patří předmětná vodárenská síť.

PAUŠÁL PRO VŠECHNY
Po zavedení paušálních plateb došlo k odlivu některých nejmenších zákazníků. „Já jsem například sám a mám chalupu, na kterou jezdím jen několikrát do roka. I při minimální spotřebě pouhých dvou nebo tří kubíků vody bych ale s paušály zaplatil každý rok ke dvěma tisícům korun, což se mi nevyplatí. Takže jsem nechal odběrné místo zrušit,“ svěřil se například jeden z chalupářů v Morašicích.

Lidé z trvale obydlených domů to ale leckdy vidí jinak a přípojku si ponechávají i za situace, mají-li k dispozici zdroj pitné vody v podobě vlastní studny. „Vodu ze studny v zimě nečerpáme, protože nechceme riskovat potíže se zamrzáním přívodní trubky. Veřejný vodovod pro nás představuje spolehlivou jistotu, zatímco studniční vodu používáme hlavně v létě pro zalévání zahrady. Vyjde to laciněji,“ vysvětluje Veronika Kudynová z obce Třibřichy.

NĚKDE TO JDE LEVNĚJI
Druhým největším dodavatelem vody na Chrudimsku je společnost Městské vodovody a kanalizace Skuteč. Ta byla založena v roce 2000 městem za účelem zajištění provozu vodovodu a kanalizace ve Skutči a jejích přidružených obcích.

Cena vodného a stočného je tu zhruba stejná jako v případě chrudimské společnosti. Vodné činí ve Skutči 48,63 Kč a stočné tu přijde na 31,97 Kč. V součtu jde o 80,60 Kč, což je dokonce zhruba o korunu víc. „Rozdíl je ale v tom, že neúčtujeme žádné roční paušální platby,“ upozorňuje vedoucí MěVaK Skuteč Martin Havel.

Z nejnižších cen se zejména u vodného mohou v chrudimském okrese radovat obyvatelé několika obcí a městysů provozujících vlastní vodovodní sítě. To se týká například Bojanova. Městys zde požaduje od svých zákazníků 18,40 Kč v podobě vodného a 36,80 ve formě stočného, což v součtu představuje 55,20 Kč za krychlový metr dodané a kanalizací odvedené vody. Přitom i tady dál rozvíjejí vodovodní síť. „Máme už hotový vrt a provádíme měření v místní části Holín, kde jsme se v minulosti potýkali s nedostatkem vody ve studních,“ upřesňuje