Žáci třetích až devátých tříd zdejší školy volili své zástupce do Žákovského parlamentu.

Každý z voličů obdržel volební lístek s navrženými kandidáty ze třídy, z nichž přesně podle volebních pravidel zakřížkovali maximálně dva kandidáty a vhodili svůj hlas do volební urny.

Paní ředitelka žákům trpělivě vysvětlovala systém voleb a pravidla, aby volební lístky mohly být zahrnuty do konečného sčítání jako platné. Využili jsme toho, že žáci o volbách slyšeli v televizi, mnozí byli s rodiči u voleb, a tak jsme propojili teorii s praktickým životem…

Členové volební komise měli plné ruce práce nejen s přípravou, ale i s dohledem nad zdárným průběhem.

Po třech vyučovacích hodinách se volební místnost – tělocvična - uzavřela. Blahopřejeme zvoleným parlamenťákům.

Ivana Celnarová, učitelka a koordinátorka žákovského parlamentu