Do domů s pečovatelskou službou delegace s přenosnou urnou dorazí, ale nezazvoní u každých dveří. „Půjdeme pouze tam, kde mají klienti trvalé bydliště v daném domě. Ti, co jsou zde pouze umístění, volit nemohou. Bylo by to možné, kdyby si daného klienta rodina odvezla domů a tam by odvolil," vysvětluje vedoucí správního odboru Městského úřadu Chrudim Eva Doležalová.

V Chrudimi bylo předem vše pečlivé nachystáno. V pátek se uskutečnila schůzka se zapisovateli, materiály byly rozvezeny do volebních místností.

Voličům, kteří váhají, pod který okrsek patří a kam mají dorazit odevzdat svůj hlas, nově pomáhá také interaktivní mapa umístěná na internetových stránkách města. Chrudim je zde jasně rozdělena na 29 ploch, které označující příslušné okrsky. Po kliknutí do místa, kde volič tuší svoje bydliště, se zobrazí soupis ulic i s umístěním volební místnosti.

„A jdeme to zapít," žertovali senioři po odevzdání hlasů

Úderem druhé hodiny odpolední začaly v pátek komunální volby. Část obyvatel už do volebních místností tak snadno nedojde, proto přichází urna za nimi.

Do Domu s pečovatelskou službou v Soukenické ulici, který provozuje Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, dorazila dvojčlenná volební komise s přenosnou volební schránou kolem třetí hodiny. Čekal na ně malý uvítací výbor v podobě několika tamních obyvatel, kteří vyrazili komisi naproti a odvolili už ve vestibulu domu.

„Tak a jdeme to zapít," usmála se jedna z klientek, když odevzdala svoji obálku. V Soukenické ulici do přenosné urny vhodilo svůj hlas 22 tamních obyvatel, kteří zde mají nahlášené trvalé bydliště. Jednoho z klientů si rodina vyzvedne a spolu pojedou do jeho bydliště, aby se i on mohl podílet za zvolení nových obecních zastupitelů.

Když odvolili všichni klienti shromáždění ve vestibulu, volební komise v doprovodu dvou pracovnic vyrazila do útrob domu za ostatními obyvateli. „Kandidáty nekřížkuji, vybírám si jenom stranu," vysvětluje Věra Michálková, která při návštěvě komise zaběhla do kuchyně, aby tak nahradila volební plentu.

„Jsou mi bližší komunální volby. Chrudim je moje město," říká jednaosmdesátiletá Marcela Mošková.

V Domově pro seniory Heřmanův Městec byl o komunální volby jen velmi malý zájem. „Ze 164 našich klientů má většina z nich trvalý pobyt právě v Heřmanově Městci. O účast ve volbách ale projevilo zájem jen asi třicet z nich. Pravděpodobně je to dáno jejich občas velmi vysokým věkem a tím, že mnozí nejsou právě v dobrém zdravotním stavu," vysvětloval ředitel heřmanoměsteckého zařízení Petr Mazura.

První volička si k urně odskočila z nákupu

Sotva se otevřely dveře volební místnosti v chrudimském okrsku číslo devět, uvnitř už bylo plno. Prvním voličem, jehož obálka zde udeřila na dno zatím prázdné urny byla Irena Kalenská. „Mám to sem daleko, tak jsem šla na nákup, odvolit a pak v klidu domů. Čekám tu pár minut. Myslela jsem si, že už jsou dvě, tak jsem zaskočila," říká žena, která bydlí přesně na opačné straně podlouhlého volebního okrsku č. 9 a vážila k Městskému kinu dalekou cestou. „Naproti přes ulici se volí, ale do jiného okrsku, tam nemůžu," dodává s úsměvem Irena Kalenská, která k volbám chodí pravidelně. „Když už to začalo, tak co to budeme odkládat. Stejně bychom šli volit, takhle budeme mít alespoň klidný víkend," říkají po odezvání hlasů Marcela Chvojková a Alena Hospodková.

Klienti domova čekali dlouho na urnu

Klienti Domova sociálních služeb ve Slatiňanech se před 14. hodinou shromáždili na chodbě hlavní budovy. Chtěli přivítat tamní úřednice, které měly v daný čas přijít s volební urnou. Všichni drželi v ruce volební lístky a občanský průkaz. „Ano, víme, koho volit," řekl s úsměvem jeden z čekajících. Bohužel se avizovaná hodina protáhla ani krátce před třetí nikdo k ústavním dveřím nepřicházel. Práce na volebním zpravodajství nám nedovolila čekat dál, a tak věříme, že si nakonec klienti svou občanskou povinnost a právo splnili. Ve slatiňanském domově bylo letos třináct voličů, na chodbě jich u volební místnosti sedělo devět. „Zbývající tři budou volit později," řekla pracovnice domova Hana Vohradníková. 

MAREK NEČINA, LUKÁŠ VANÍČEK, ROMANA NETOLICKÁ