Žádost o voličský průkaz lze úřadům poslat buď datovou schránkou nebo poštou. To ale voliči musí stihnout už do pátku 19. ledna do 16 hodin, písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis. Největší opozdilci si pak voličský průkaz mohou sjednat osobně na příslušném městském či obecním úřadě až do středy 24. ledna do 16 hodin.

Pro každé kolo prezidentských voleb je nutné mít zvláštní voličský průkaz, sjednat však bylo možné oba dopředu už před zahájením prvního kola. Osobní návštěva na úřadě přitom zabere jen pár minut. Po jeho obdržení může občan volit v libovolné volební místnosti v České republice, ale také na českých ambasádách ve světě. V každém případě voliči stále zůstává možnost volit v místě trvalého bydliště, voličský průkaz je ale nutné vzít do volební místnosti s sebou.

„Do doby uzavření seznamů voličů pro první kolo bylo v Chrudimi vydáno celkem 550 voličských průkazů, přičemž mnozí voliči žádali vydání voličských průkazů přímo pro obě kola volby, anebo žádost nebyla specifikována, v tom případě byly v souladu s platnými pokyny vydávány voličské průkazy rovněž pro obě kola. Nové žádosti, nyní již jen pro druhé kolo, úřadu stále přicházejí a jsou průběžně vyřizovány,“ uvedla včera Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního Městského úřadu v Chrudimi.