„Vydali jsme 276 voličských průkazů, z nichž bylo 70 posláno poštou, zbylé si občané vyzvedli osobně. Dva průkazy odešly do zahraničí," uvedla vedoucí Odboru správního Městského úřadu Chrudim Eva Doležalová. „Je to dáno typem voleb, ale tentokrát byl zájem vysoký," doplnila úřednice.

V Seči vydali 20 voličských průkazů, v Chrasti 27, dokonce i v Miřeticích jich bylo 15 a i z této obce bude jeden občan volit ze zahraničí.

Volební místnosti byly ve většině případů připraveny již v předvečer voleb. Na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi budou první voliči ještě cítit jemný odér posledního oběda žáků, protože volební místnost bude ve školní jídelně. „Děláme to léta letoucí, žáci také skončí výuku po páté vyučovací hodině," doplnila gymnaziální ředitelka Klára Jelinková.

Lidově řešeno „na jedno" budou moci zajít voliči ve Švihově, kde bude volební místnost v budově pohostinství naproti přes chodbu do lokálu.

„Ve Švihově je volební okrsek od doby, co je obec samostatnou. Dříve se volilo v budově bývalého národního výboru, ale pro lehčí údržbu, úklid i vytápění jsme ji přesunuli do pohostinství," vysvětlila Jana Rychlá z Obecního úřadu Miřetice.

LUKÁŠ VANÍČEK