Cítil jsem, že v posledním zhruba půlroce jsem pracoval pod velkým psychickým tlakem. Bylo to nakonec mé rozhodnutí, rezignovat na funkci, neboť vše začalo zasahovat i do mého osobního a rodinného života.

Za dobu, kdy jsem působil na pozici ředitele, se podařilo nemocnici stabilizovat stran centrální sterilizace, dále jsme modernizovali řadu provozů, například operační sály. To vše za spolupráce s městem Chrudim. Nemocnice vzkvétá, má stabilní personál a já věřím, že má i velice dobrou perspektivu.

Mě osobně nikdy neopustil zájem o obor chirurgie a nadále mám řadu svých klientů i plánů v této oblasti. Ale zvažuji i další nabídky, jež mi byly dány ohledně využití mých zkušeností, jež jsem načerpal za posledního tři a půl roku ve funkci ředitele.