S jakými plány jste nastupoval do funkce?

Tuto funkci beru jako příležitost v naší nemocnici zmodernizovat jedno z největších oddělení, které díky zájmu našich klientů potřebuje další směry rozvoje.

Je na co navazovat, prioritou je rozvoj oborů gerontologie a rehabilitace navazující na akutní lůžka, dokáži si do budoucna představit i některé nadstandardní služby.

Jaká je kapacita vašeho oddělení? Existují nějaké čekací lhůty nebo se k vám dostane klient potřebující dlouhodobou péči okamžitě?

V současnosti provozujeme celkem 73 standardních lůžek a 10 lůžek dlouhodobé intenzívní ošetřovatelské péče(DIOP). Ano i my máme waiting listy, lůžka jsou zpravidla plně obsazena.

Naší snahou je uspokojit nové klienty do 5 dní, s tím, že klienty přicházející z terénu po vyplnění speciálního formuláře a po klinickém vyšetření občas přebíráme ihned,ovšem pokud je volná kapacita na lůžkách.

Mají lidé žijící v LDN nějaké kulturní, společenské nebo duchovní vyžití?

Potřeby našich klientů, seniorů se velmi liší, proto musí být tato nabídka co nejpestřejší. Organizujeme pravidelné skupinové a individuální akce v rámci našeho dobrovolnického centra bohoslužby, klub ručních prací, odpolední kluby s výtvarnou činností, zpíváním, trénováním paměti, předčítáními. Někteří klienti se například velmi těší na příchod retrívra Carity v programu canisterapie. Jedná se o terapii využívající vrozených vloh tohoto plemene při léčbě tělesných i psychických onemocnění. Před Vánoci proběhlo pečení čertovského pečiva, vyrobeného našimi klienty, proběhla divadelní hra s pohádkou od studentek pedagogického lycea,vánoční zpívání se seskupením Hluboké koření - Vánoce si naši klienti opravdu užili s úsměvem.

Jak je to s návštěvami příbuzných? Existují striktně dané časové termíny nebo lze přijít kdykoliv?

Návštěvy příbuzných na našem oddělení jsou ve všední dny od 13-do 17 hodin, o víkendech od 13. 30hod do 15. 30 hod.,ovšem po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo tyto časy,tak, aby nebylo zasahováno do běžného provozu oddělení. Mnohdy však přistupujeme k požadavkům příbuzných pacientů velmi individuálně.

Přiznejme si, že LDN v Chrudimi v minulosti neměla tu nejlepší pověst. Jak postupujete v případě, že klient nebo jeho příbuzní s péčí nejsou spokojeni?

Upřednostňuji velmi ucelenou a průběžnou komunikaci ošetřujících lékařů o zdravotním stavu s klienty samotnými i s jejich příbuznými. Staniční sestry informují o ošetřovatelské péči. Většinu těchto záležitostí řeším já přímo na oddělení,zejména pokud jde o připomínky k léčbě. Ty považuji za velmi dobrý zdroj možných zlepšení provozu LDN. Pokud jde o stížnosti, preferuji ústní projednání záležitosti, případně pokud není záležitost uzavřena, postupujeme zcela standardně řešením písemné podoby stížnosti dle vnitřní směrnice nemocnice.

Staří lidé často trpí demencí. Poradíte si i s takovými klienty nebo odkazujete příbuzné na jiná zdravotnická zařízení?

Demence je široký pojem, pod kterým se skrývá trvalý pokles mentálních funkcí. S naší léčbou máme dobré výsledky, přístup individualizujeme, přizpůsobili jsme část LDN-N režimu pro neklidné a zmatené pacienty.

Pracujete se stejným týmem, jako váš předchůdce, nebo jste přikročil k personálním změnám?

Personální změny na mém oddělení budou probíhat nepřetržitě. Nyní jsme jmenovali nové staniční sestry, proběhly individuální pohovory s lékaři. K výběru svých spolupracovníků budu i nadále přistupovat s maximální pečlivostí.

Co byste závěrem popřál pacientům chrudimské nemocnice a obyvatelům okresu?

Pacientům zvláště přeji časné dosažení plné fyzické a duševní pohody, pokud je postihly zdravotní potíže. Aby byla naše odborná pomoc byla tou správnou cestou, jak toho dosáhnout.

Nadále živím myšlenku zachování komplexní akutní i následné péče v Chrudimské nemocnici, a.s. Obyvatelům našeho regionu přeji zvýšení životní úrovně, o čemž ostatně mohou příští rok rozhodnout dobrým výběrem při komunálních volbách.