V pondělí zhasla další a možná poslední naděje na obnovu procesu s novodobým českým mučedníkem – Jiřím Kajínkem, doživotně odsouzeným vězněm z Prachovic na Chrudimsku za dvojnásobnou vraždu.

Krajský soud v Plzni totiž žádost o obnovu procesu, založenou na nově předložených důkazech, zamítl. Už podruhé. A opět o kauze rozhodoval stejný soudce.

„Je to smutné. Doufám ale, že pražský vrchní soud vrátí žádost k novému projednání,“ reagoval Karel Dvořáček, podnikatel a Kajínkův vrstevník z Třemošnice na Chrudimsku, kde se dnes padesátiletý Kajínek vyučil.

Stejného názoru je i Lukáš Charvát, správce internetového funklubu nejznámějšího českého vězně. „Při pondělním projednávání byly advokátem řečeny dost závažné návrhy na to, než aby nebyly řádně projednané. Takže myslím, že vrchní soud rozhodnutí do Plzně vrátí k novému projednání,“ řekl Charvát.

„Zamítnutí žádosti se dalo vzhledem k tomu, že o věci rozhodoval stejný soudce, bohužel předpokládat. Myslím, že nejasností je v případu tolik, že by se Kajínek mohl dožadovat nového procesu u Soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Bohužel už spousta Kajínkových příznivců rezignovala, vlastně už od 90. let, kdy signatářům petice na podporu Kajínka přišly výhružné dopisy,“ přidal se Rostislav Macháček, bývalý trenér fotbalových Živanic na Pardubicku. S Kajínkem od jejich tří let vyrůstal na prachovickém sídlišti.

„Kajínek je inteligentní kluk, jako nájemný vrah by za sebou nenechal svědky. Je zoufalé, když odsouzení Jirky stojí na jediném důkazu: svědectví několikanásobně trestaného Roma, kterého měl Jirka střelit do zadnice,“ dodal Macháček. Ve styku přes Kajínkovu sestru je se svým kamarádem doposud.

Kajínkův případ je dodnes obestřen nejasnostmi. Pondělní žádost o obnovu procesu podal Kajínkův advokát Tomáš Zejda. Kajínek se soudu nezúčastnil.

Soudce Tomáš Bouček předložené důkazy nepřijal jako nové a žádost tak zamítl jakou neodůvodněnou. Hlavním důkazem měla být skutečnost, že na klice auta na místě spolujezdce - zavražděného Pokoše - se nenašly Kajínkovy otisky prstů. Svědci ale uvedli, že střelec neměl rukavice, byl vidět řetízek a prsten na jeho ruce. Podle Zejdova tvrzení musel přitom střelec dveře otevřít.

Naznačil také, že policie mohla manipulovat se svědky.

Státní zástupce však argumentoval, že není jisté, zda dveře u spolujezdce otevřel střelec nebo sama oběť. Zejda také neúspěšně požadoval výslech několika svědků, policisty, bývalého Kajínkova advokáta a soudního znalce, chtěl předvolat i Vojtěcha Pokoše, který jako jediný přežil střelbu.

Kauza Jiřího Kajínka den po dni

• 30. května 1993 - Jiří Kajínek, v té době na útěku z vězení, zastřelil pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele a jeho bodyguarda, jehož bratr, další bodyguard jako jediný střelbu přežil. Vraždu údajně objednal další podnikatel.
• 23. června 1998 - Krajský soud v Plzni uznal Kajínka vinným z dvojnásobné vraždy a z pokusu o vraždu a odsoudil ho na doživotí. Vrchní soud trest potvrdil.
• Únor 2001 - Vicepremiér Pavel Rychetský v případu podal k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona, ta byla v září zamítnuta.
• 10. října 2001 - Ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš podal v případu ústavní stížnost. Ústavní soud se jí nezabýval.
• Září 2002 - Kajínek podal žádost o milost prezidentu V. Havlovi. Ministr spravedlnosti Rychetský milost nedoporučil.
• Říjen 2003 - Kajínkův právní zástupce Jaroslav Janeček se obrátil kvůli nesrovnalostem v kauze na ombudsmana. Ten řekl, že soudní rozhodnutí v případu přezkoumávat nebude.
• 5. ledna 2004 - Janeček požádal ministra spravedlnosti, aby v Kajínkův prospěch podal stížnost k Nejvyššímu soudu.
• 26. ledna 2004 - V kauze se objevil nový svědek. Televizi Nova řekl, že z cely viděl střelbu pod věznicí Bory. Svědek, tehdejší vězeň, Nově vylíčil okolnosti zločinu jinak, než jak je popsaly v rozsudku nad Kajínkem soudy.
• 27. ledna 2004 - Kajínek požádal o obnovu procesu.
• 8. dubna 2004 - Inspekce ministra vnitra opětovně neprokázala, že někdo z policistů byl zapleten do nájemných vražd.
• 20. července 2004 - Postřelený bodyguard, hlavní svědek v případu, odmítl u plzeňského krajského soudu vypovídat. Další svědek prohlásil, že mu hlavní svědek řekl, že nestřílel Kajínek, ale policisté.
• 23. září 2004 - Plzeňský soud zamítl žádost o obnovu procesu. Kajínkův advokát Kolja Kubíček proti verdiktu podal stížnost k vrchnímu soudu.
• 21. února 2005 - Vrchní soud v Praze zrušil verdikt plzeňského soudu a vrátil mu věc k novému projednání.
• 9. května 2005 - Před plzeňským krajským soudem začalo nové kolo jednání o obnově procesu, 8. března 2006 soud Kajínkovu žádost o obnovu řízení zamítl. Nová svědectví považoval za nedostatečná či nevěrohodná. Kajínek podal stížnost k Vrchnímu soudu v Praze.
• 30. června 2006 - Vrchní soud zamítl žádost Kajínka na obnovu procesu.
• 3. srpna 2006 - Ministr spravedlnosti Pavel Němec podal k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona, tu v dubnu 2007 soud zamítl.
• Říjen 2007 - ÚS odmítl stížnost Kajínkovy obhajoby proti rozsudku soudu v Plzni, který nepovolil obnovu řízení.
• Léto 2010 - Policejní inspekce prověřuje, zda za dvojnásobnou vraždou z roku 1993 ve skutečnosti nestáli policisté.

Krajský soud v Plzni zamítl Kajínkovu žádost o obnovu procesu

Senát Krajského soudu v Plzni v pondělí zamítl žádost doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka o obnovu procesu. Žádost podal jeho advokát Tomáš Zejda. Padesátiletý Kajínek se soudu osobně nezúčastnil. Soud nepřijal důkazy předložené obhajobou a žádost zamítl jakou nedůvodnou. Je to už druhá zamítnutá Kajínkova žádost o obnovu procesu.

Jak zdůraznil předseda senátu Tomáš Bouček, soud se v řízení o povolení obnovy procesu pouze striktně zabývá tím, zda byly předloženy nové dosud neznámé důkazy či skutečnosti. "A v tomto řízení se tak nestalo," konstatoval. Státní zástupce se vzdal možnosti podat proti dnešnímu rozhodnutí stížnost, je na Kajínkovi, zda tak učiní on či nikoliv. Advokát se po vyhlášení rozhodnutí odmítl s novináři bavit.

Krajský soud v Plzni Kajínkovi uložil doživotní trest 23. června 1998 kvůli nájemné vraždě podnikatele Štefana Jandy a jeho bodyguarda Juliána Pokoše a kvůli pokusu o vraždu Vojtěcha Pokoše v květnu 1993.

Advokát Zejda navrhl dnes soudu několik důkazů. Jako hlavní vyzdvihl skutečnost, že na klice auta na místě spolujezdce - zavražděného Pokoše - se nenašly Kajínkovy otisky prstů. Svědci ale uvedli, že střelec neměl rukavice, byl vidět řetízek a prsten na jeho ruce. Podle Zejdova tvrzení musel přitom střelec dveře otevřít. "Mohlo se stát, že ve vztahu k ohledání vozidla, zajištění daktyloskopických stop mohlo možná dojít k jisté manipulaci s důkazy. Je to možné," uvedl advokát. Naznačil také, že policie mohla manipulovat se svědky. Po soudu také chtěl, aby požádal o kliku auta v prezidentské kanceláři, kam byla zaslána se žádostí o milost pro Kajínka.

Státní zástupce ale poznamenal, že není vůbec jisté, zda dveře u spolujezdce otevřel střelec nebo sama oběť. Označil za nelogické, že by střelec nejdříve zastřelil přes zavřené dveře řidiče auta a pak přešel ke spolujezdci a jeho dveře otvíral a pak střílel. Soudce v odůvodnění rozsudku pak řekl, že daktyloskopické stopy na klice nebyly zajištěny žádné, tudíž ani Kajínkovy. "Nicméně toto tvrzení nemůže způsobit zvrat v původním rozhodnutí o vině a nemůže vést k obnově řízení. Absence daktyloskopických stop nebyla na překážku rozhodnutí o vině," uvedl. Tvrzení obhajoby označil za spekulaci.

Dále advokát navrhl výslech několika svědků, policisty, bývalého Kajínkova advokáta a soudního znalce, chtěl předvolat i Vojtěcha Pokoše, který jako jediný přežil střelbu v borských serpentinách, za kterou byl Kajínek odsouzený. Svědci však už byli v minulosti vyslýcháni, konstatoval soudce. Zamítl i další návrhy obžaloby s tím, že nejsou novými důkazy. Kajínkovi příznivci, kterých se na jednání sešlo několik, byli před začátkem procesu optimističtí. Po zamítnutí žádosti se netajili rozčarováním a obviňovali soud ze zaujatosti a nespravedlivého rozhodování. Jako jednu ze spekulací uváděli, že vrahem v serpentinách mohl být odsouzený orlický vrah Ludvík Černý. Jsou přesvědčeni, že důkaz, který Kajínka nakonec osvobodí, se ještě objeví.

Kauzu měl na starosti soudce Tomáš Bouček, jehož senát už v minulosti Kajínkovi předchozí návrh na povolení obnovy procesu zamítl. Když loni dostal nejnovější žádost, z případu se vyloučil. Vrchní soud ale rozhodl, že mu kauza zůstane.

(čtk, kim)