„Zvláštní důraz jsme kladli na výběr uchazečů. Ze dvaatřiceti zájemců jich bylo vybráno pět," uvedl skutečský vrchní strážník Jiří Stuna. „Kromě zákonných podmínek, jimiž jsou úplné středoškolské vzdělání s maturitou, věk nejméně 21 let, zdravotní a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost a spolehlivost, jsme kladli zvláštní důraz na motivaci. Jsme přesvědčeni, že strážník musí mít rád lidi a svoji práci musí v první řadě vnímat jako službu občanům. Samozřejmě musí být schopen i fyzicky zasáhnout v případě porušování zákona či ohrožování zdraví nebo životů občanů," doplňuje Jiří Stuna.

Od září začne zkušební provoz, při němž si zkušení strážníci rozdělí do hlídky nováčky. Ti budou poznávat rajón, získávat základní praxi a projdou i nezbytnými školeními a výcvikem. (man)

Představujeme strážníky

Ze „Skutečáků" k MP nastupuje Tomáš Brokl, který tři roky pracoval jako příslušník Policie ČR a stejnou dobu u obecní policie. 25 letý Tomáš je aktivním členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Skuteč a muzikantem. Vystudoval Konzervatoř Jana Deyla v Praze. Zatím je svobodný a bezdětný.

Dalším „Skutečákem" je 26 letý Radek Sapieta, ani tomuto strážníkovi není uniforma cizí neboť tři roky pracoval u Vězeňské služby ČR. Radek se ve svém volném čase věnuje silovým sportům, rybaření, četbě a jízdě na kole. Vystudoval Střední obchodní školu v Poličce. Je svobodným otcem jednoho dítěte.

Třetím strážníkem je 38 letý občan Chrasti u Chrudimi Josef Vancl. Pepa je zkušeným policistou, který 10 let pracoval jako policejní inspektor Policie ČR Chrudim a následně čtyři roky u Městské policie Chrudim. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Chrudimi a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Brně. Je rozvedený a má dceru.

Svého zástupce mezi strážníky má i město Luže v podobě 32 letého Marka SlezákaMarek je jedním ze dvou policejních elévů, který v uniformě teprve začíná. Vystudoval Gymnázium, dále studoval pět let Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, kterou však z rodinných důvodů nedokončil. Marek se věnuje rybaření a myslivosti, je závodním střelcem z brokovnice. Je ženatý a zatím bezdětný.

Naším benjamínkem je 24 letý občan Proseče Miroslav Štorek. Mirek v uniformě rovněž začíná, při psychotestech dosahoval nadprůměrných výsledků hned v několika oblastech. Vystudoval Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii v Chotěboři, zajímá se o hudbu, studoval akordeon na ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli, dále se věnuje sportu a kultuře. 

Pro občany Luže a Proseče je vhodné představit i stávající strážníky.

Pavel Kouba vystudoval Střední obchodní školu v Chocni a Vysokou školu řízení Edukacja ve Wroclavi v oboru řízení územně samosprávných celků. 10 let pracoval jako strážník u Městské policie Chrudim a již osmým rokem pracuje u MP Skuteč. Je ženatý a má tři děti. 

Jiří Stuna vystudoval Střední a vyšší  odbornou školu prevence kriminality a krizového řízení Trivis Praha, Vysokou školu řízení Edukacja ve Wroclavi, v oboru řízení územně samosprávných celků, v současné době je frekventantem 6.semetru dlouhodobého psychoterapeutického výcviku dle Carla Rogerse v PCA institutu Praha. Kromě práce velitele MP provozuje osobnostní a terapeutickou poradnu v Chrudimi a je dobrovolným terapeutem Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra. Tři roky pracoval u zásahové jednotky ochrany objektů státní důležitosti (Explosia) Pardubice, tři roky jako strážník MP Chrudim, takřka dva roky jako manažer prevence kriminality města Chrudim a nyní jíž dvanáctým rokem jako strážník MP Skuteč. Je ženatý a má dva syny.

K práci městské policie

Od září začne zkušební provoz, při kterém si zkušení strážníci rozdělí do hlídky nováčky. Ti budou poznávat rajón a získávat základní praxi. Projdou školením bezpečnosti práce a školením řidičů referentských vozidel. Rovněž budou vystrojeni uniformou. 14. října nastoupí do školy v Mělníku k základní odborné přípravě. 5. prosince skládají zkoušku odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra. Budou-li úspěšní, získají osvědčení strážníka a budou moci vykonávat svá oprávnění a povinnosti. V období dalších měsíců budou doškolováni ve svých specializacích. Samostatným strážníkem se kadet stává po 2 až 5 letech služby. 

Úplný provoz začne od 1. 1. 2014. Sloužit bude dvoučlenná hlídka strážníků smíšeně pěší hlídková činnost a hlídková činnost vozidlem, ve 12 hodinových směnách. V počtu sedmi strážníků nelze zajistit nepřetržitý provoz, ale v ideálním případě 80% doby. V období dovolených, nemoci, OČR a pod. o něco méně. Ve zkušebním provozu budeme testovat variantu třetin, tzn. že po odečtu zákonných přestávek v práci bude hlídka cca 3 hod. ve Skutči, 3 hod. v Proseči a 3 hod. v Luži.

V případě telefonických oznámení bude muset prioritu zásahu určovat velitel hlídky, tak aby nedocházelo k neefektivnímu přesunu mezi obcemi. Přednost má vždy ochrana života, zdraví a větších škod na majetku, pátrání po pohřešovaných dětech a seniorech, krádeže, občanské soužití apod. Naopak „špatné" parkování nebo odchyt neagresivního zvířete nebude důvodem k okamžitému přesunu hlídky. Tato činnost bude zajišťována v rámci řádné hlídkové činnosti.

V případě, že by se ve zkušebním provozu režim třetin neosvědčil, lze zkusit variantu 1/2 prac. doby, včetně dne následujícího. Ve zkušebním provozu se zjistí, zdali si MP zatím vystačí s jedním vozidlem, nebo bude zapotřebí nákup druhého, což by však zvedlo náklady na provoz a údržbu.

V případě, že bude hlídka transportovat opilce na záchytnou stanici do Pardubic nebo Hradce Králové, případně pacienta do Psychiatrické léčebny v Havlíčkové Brodě, může zůstat rajón i několik hodin „odkrytý".

V každém případě si priority činnosti budou určovat v každém městě zvlášť starostové, ve Skutči se bude MP více věnovat přestupkům v dopravě a v Proseči nebo Luži převážně veřejnému pořádku, vandalismu, ochraně majetku apod. Oznámení v pracovní době musí přijmout každý strážník, rovněž s ním můžete řešit tzv. předvolánky (lístečky za stěračem). 

Mgr. Jiří Stuna, velitel MP Skuteč