Každý z rotorů na 105 metrů vysokých stožárech by mohl dodávat až dva megawatty elektrické energie. Třílisté vrtule by dosahovaly průměru 45 metrů. „Rada města byla se záměrem seznámena. Zastupitelé se tím dosud nezabývali, jejich postoj proto nechci předjímat,“ uvádí sečský starosta Lubor Schmitt. Případný souhlas se záměrem by byl pro investora zatím jen dílčím vítězstvím.

„My budeme jednoznačně proti,“ oznamuje František Bárta, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Odborníkům vadí v první řadě necitlivé narušení krajinného rázu celé oblasti. „Navíc jde o tahový koridor ptáků, riziko by hrozilo i netopýrům,“ dodává Bárta.

Ještě větší projekt se rýsuje také u Proseče na Skutečsku, kde by se mohlo časem otáčet až osm vrtulí. Ani tady ale nemusí být prosazení záměru snadné.

 

Projektům na stavbu větrných elektráren ve svém bezprostředním okolí se obyvatelé obcí často brání. Lidé se bojí i hluku, kterému by mohli být vystaveni. Zkušenosti ale ukazují, že moderní zařízení hluk téměř neprodukují.

Jakou energii?

Podle některých odborníků není ale území naší republiky pro stavbu obřích větrníků příliš vhodné. „To se týká i Železných hor. Potřebný vítr tady vane jen málokdy. Něco jiného je instalovaný výkon elektráren a něco jiného jsou hodnoty běžně dosahované v provozní praxi,“ vysvětluje vedoucí CHKO František Bárta. „Dovedu si tady představit například bioplynové stanice, smířil bych se i se solárními panely. Samozřejmě v rozumném měřítku. Myslím, že sluneční farmy o rozloze několika hektarů sem také nepatří,“ dodává Bárta. Pro investory je tak v současnosti stále těžší, prokousat se lavinou odporu a sehnat všechna potřebná razítka.

Peníze se vrátí

Zároveň je ale investice do alternativních zařízení na výrobu energie stále lukrativnější záležitostí. Stát garantuje výkupní ceny i odbyt energie na dlouhá léta dopředu. Pokud vane vítr a do vodní elektrárny teče dostatek vody, je ekonomická návratnost téměř zaručena. Starostům měst a obcí slibují podobné projekty i příliv peněz do obecní pokladny. Přesto bylo už mnoho projektů zmařeno. Před časem i u Holetína na Hlinecku.