Jak uvedla starostka Magda Křivanová, v praxi znamená vstup mezi zdravá města pořádání nejrůznějších převentivních akcí v oblasti zdraví či bezpečnosti, především v případě dětí. „Stejně jsme spoustu těchto akcí už v minulosti dělali. Dále půjde o to, plánovat jednotlivé kroky v oblasti zdravého života na základě debat s širokou veřejností,“ doplňuje Křivanová. Vstup do národní sítě je prý také považován za plusový bod při žádání o dotace z evropských struktur.

Koordinátorem celého projektu je v Hlinsku pracovník MěÚ Roman Álvarez.