„V roce 2013 byly vysázeny tři platany javorolisté, jedna lípa srdčitá, jedna lípa velkolistá, tři buky lesní, dvě katalpy trubačovité, jeden jilm habrolistý a dva metasekvoje čínské. V parku probíhají práce udržovací, zdravotním případně redukčním řezem byl ošetřen a vazbami byl vyztužen velký jasan ztepilý u dětského hospodářství, dále čtyři lípy v blízkosti zámku, další jasan s výrazným tlakovým větvením a lípa na poloplace," vysvětluje kastelán.

Další zásahy, prořezávky či výsadby podle kastelánových slov závisí na finančních možnostech správy zámku, jež z velké části plynou z dosahované návštěvnosti zámeckých prohlídkových okruhů. Státní příspěvek Národnímu památkovému ústavu na provoz památek byl totiž pro rok 2014 ze strany Ministerstva kultury ČR dále snížen.