Autoři textu v listu zpochybňují hlavně průběh výběrového řízení, na jehož základě stane v čele ZŠ Tomáš Louda. Funkce se tak chopí po odchodu bývalé ředitelky Milady Konečné „muž zvenčí". „Není nám jasné, proč rada města na základě doporučení výběrové komise vybrala kandidáta, který se s problematikou naší školy musí teprve seznamovat," uvádí se v dopise.

Kantorů ubylo

Podle pisatelů je na místě otázka, „co bylo skutečným záměrem této volby." Na to si pak pisatelé sami odpovídají, když vyjadřují obavu, že „vedení města Hlinsko chce pouze připravit ZŠ Ležáků pro sloučení či splynutí se ZŠ Smetanova."

V celostránkovém dopise jsou vyjádřeny i některé další pochybnosti o správnosti postupu výběrové komise. Pokud by údajně škola sáhla po řediteli do vlastních řad, nemuselo prý například dojít k propuštění hned dvou pedagogů.

Zbytečný strašák?

Starostka města Magda Křivanová nebere dopis na lehkou váhu, i když, jak říká, list k ní osobně nedorazil a dostala se k němu teprve zprostředkovaně. „Počítám s tím, že dopis a všechna v něm uvedená tvrzení prodiskutujeme na řádné schůzi zastupitelstva, která připadne na středu 25. září," uvedla Magda Křivanová. „Už teď ale mohu jednoznačně prohlásit, že obavy ze slučování hlineckých základních škol nejsou na místě. Takový nápad tu nikdy nezazněl," ujišťuje starostka.