Sčítání lidu, domů a bytů se po deseti letech znovu blíží. Sčítací komisaři začnou roznášet do jednotlivých domácností formuláře už 7. března. Letošní sčítání bude v několika ohledech jiné než to předchozí, například bude možné vyplnit formuláře přes internet. V rámci východních Čech bude pro sčítání vyčleněno přes devět set sčítacích komisařů, kteří budou obcházet domácnosti v regionu, roznášet a zpětně vybírat sčítací formuláře. Plně vytížená už je také v sobotu spuštěná bezplatná telefonní linka ke sčítání na čísle 800 87 97 02 .

Až 45 operátorů je ve špičkách nasazeno na bezplatné telefonní lince, kterou zřídili statistici pro veřejnost kvůli blížícímu se Sčítání lidu, lidů domů a bytů 2011. Přesto ani tento počet operátorů chvílemi nestačí. Infolinka zažívá nečekaný nápor a bude posílena.

Infografika: Sčítání lidu.

„Jen v sobotu, první den provozu infolinky, největší nápor hovorů zatím zaznamenalo call centrum sčítání lidu večer v době, kdy ČT, TV Prima a TV Nova vysílají večerní zprávy. Ve všech zpravodajských relacích se objevila informace o nové bezplatné lince a rázem se během krátké doby dovolalo na call centrum kolem stovky lidí. V tu dobu museli ke sluchátkům sednout i vedoucí směny a odpovídat společně s operátory,“ řekl Ondřej Kubala, mluvčí Sčítání 2011.

Otázky volajících se týkají skutečně čehokoliv. „Objevily se také dotazy, jak je to s anonymizací dat. Občany hodně zajímalo, jestli je skutečně pravda, že rodná čísla a jména budou nenávratně zlikvidována, což operátoři potvrzují,“ dodal Kubala.

Sčítací komisaři již začali roznášet lidem do schránek informační letáky o nadcházejícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost je najde ve schránce nejpozději do 6. března.

Zelený sčítací list osoby, žlutý bytový list a oranžový domovní list začnou komisaři roznášet 7. března. Roznáška formulářů pak skončí 25. března. Tzv. „rozhodným okamžikem“ sčítání, ke kterému mají lidé data vyplňovat, bude půlnoc z 25. na 26. března. Lidé mohou dotazníky vyplnit i na internetu.

Bezplatná linka zažívá nápor


Východní Čechy – V provozu už je bezplatná informační linka pro sčítání lidu. Lidé se s dotazy týkajícími se sčítání mohou obracet na telefonní číslo 800 87 97 02. Volat sem mohou každý den (včetně víkendů) až do 20. dubna vždy od 8 do 22 hodin.

„Jen za první den provozu infolinky, uplynulou sobotu, odpověděli operátoři na 770 dotazů, v neděli to bylo už 1121 dotazů. Takový zájem nás překvapil, nečekali jsme, že lidé budou mít tolik dotazů hned první den,“ řekl mluvčí Sčítání Ondřej Kubala.

Operátoři poradí se všemi otázkami, které se týkají sčítání: od vyplňování formulářů přes ověření pravosti sčítacího komisaře až po radu, co udělat, když se formuláře ztratí či když si někdo nebude jistý s elektronickým vyplňováním na internetu.

Přes call centrum je možné zároveň změnit termín druhé návštěvy sčítacího komisaře tak, aby člověku vyhovoval – v případě, že ho komisař poprvé nezastihl doma. „Když se někomu nebude hodit ani druhý termín, stačí na lince 800 87 97 02 termín druhé návštěvy změnit,“ dodal Kubala.

Službu call centra zajišťuje pro statistiky Česká pošta.

Bezplatné číslo
800 87 97 02


Na co se lidé nejčastěji ptají

20 % dotazů se týká sčítacího listu osoby, konkrétních otázek a způsobů, jak sčítací list osoby vyplnit

15 % dotazů směřovalo k tomu, jak získají lidé formuláře, jak poznají, kdy jim je komisař domů přinese, co dělat, když v tu dobu nebudou doma…

10 % lidí zajímalo sčítání na internetu, od kdy bude možné vyplňovat on-line formuláře či jak se na internetu sečíst co nejrychleji a co k tomu potřebují

9 % dotazů směřuje na legislativu a povinnosti kolem sčítání lidu

8 % otázek se týká bytových listů
Infografika: Sčítání lidu.