Téměř devatenáct a půl tisíce přihlášek ke studiu obdržely dohromady dvě vysoké školy ve východních Čechách, Univerzita Hradec Králové a Univerzita Pardubice.

Co mají na první pohled různě orientované školy společného? Uchazeči o studium na obě univerzity mají největší zájem být manažery. V Pardubicích jde o obor Ekonomika a provoz podniku, kam se hlásí devětkrát více uchazečů, než mají volných míst k přijetí, a také Management podniku. Hradeckou „vlajkovou lodí“ je Management cestovního ruchu na Fakultě informatiky a managementu.

„Na druhém místě se umísťuje politologie na třetím filozofie a společenské vědy,“ řekl pro Deník mluvčí Univerzity Hradec Králové Ondřej Tikovský.

Vysokoškolský titul, lepší šance získat práci, vyšší výdělky nebo zájem o zvolený obor. Tyto důvody zpravidla uvádějí uchazeči o studium na vysoké škole.

Pokud zájemce dostane z vysoké školy dopis, kde bude uvedeno „nepřijat“, není nutné házet pomyslnou flintu do žita. Jednou z možností, jak neztratit cenný statut studenta se spoustou zejména finančních výhod, je studium na vyšší odborné škole, či denní pomaturitní studium jazyků.

Ne všichni přijatí ke studiu nakonec nastoupí. V případě, že si odmítnutý uchazeč podal odvolání k výsledku přijímacích zkoušek, může se tímto způsobem znovu dostat do pořadníku.

Mnohé vysoké školy navíc vypisují druhá kola přijímaček, takže ani neúspěch v prvním kole nemusí znamenat, že je pro studenta brána univerzitního kampusu definitivně zavřená. A vyplatí se vyčkat.

„Ze zkušenosti z předešlých let lze očekávat, že některé fakulty vyhlásí na konec srpna a začátek září druhá kola přijímacích řízení na doplnění uchazečů. Konkrétně do kterých programů a oborů, však v této chvíli nelze kvalifikovaně říci,“ uvedla mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová.

Totéž potvrdil i její královéhradecký kolega Ondřej Tikovský. „Vloni během léta přišlo do bakalářských oborů ještě asi 1100 přihlášek,“ sdělil Tikovský a dodal, že počet přihlášených jistě dosáhne loňského čísla 11 750 uchazečů o studium.

O dvě až tři stovky uchazečů méně než v roce 2007 mají zatím v Pardubicích. Ale právě díky druhým kolům přijímaček předpokládají, že i letos dosáhnou stejného počtu. Všechny fakulty přijaly dodnes dvojnásobný počet přihlášek, než je vyhlášených míst k přijetí.