Stejný nepořádek se až do minulého týdne válel i v okolí veřejné cesty spojující chrudimskou průmyslovou zónou s nedalekými Markovicemi. Na podnět markovického osadního výboru už ale technické služby města tuto plochu vyčistily.

Podle ředitele Technických služeb Chrudim Zdeňka Koláře by bylo dobré, kdyby se na úklidu černých skládek finančně podíleli nepořádníci, kteří sem odpad navezli.

„K tomu však zatím nedošlo ani v jednom jediném případě. Odpad se vždy nahromadí v takových místech, do kterých nedohlédnou kamery městského kamerového systému. V některých případech sice lze v odpadcích dohledat jejich původní zdroj, ale není nám to nic platné. Tak tomu bylo při nálezu odpadu podél Zlaté stezky pod Klášterními zahradami, ve kterém se nacházelo velké množství účtenek z nedaleké restaurace. Jenže jak někoho nechytnete za ruku, máte smůlu. Majitel vám řekne, že mu odpad roznesli po okolí neznámí vandalové,“ vysvětluje Zdeněk Kolář.

Technické služby Chrudim loni evidovali více než sto případů vzniku černých skládek s celkovými 5,5 tunami odpadu. A to sem nejsou započítány odpady, které lidé odloží vedle kontejnerů na směsný odpad, nebo i do kontejnerů na tříděný odpad. „Jde o sedací soupravy, postele, umyvadla, záchodové mísy apod., které jsou odváženy v rámci svozu komunálního odpadu,“ doplňuje Zdeněk Kolář.

Nad počínáním některých Chrudimáků kroutí hlavou i starosta města František Pilný. „Nechápu, proč lidé neodvezou nepotřebný odpad do sběrného dvora, kde jej mohou odložit zdarma,“ povzdechl si. Podle starosty peníze na likvidaci černých skládek ukrajují z rozpočtu na lavičky, koše i na další prvky městského mobiliáře. Lidé by proto měli být všímaví a na odkládání odpadů v nestandardním prostředí upozorňovat městské strážníky. Město pak na základě konkrétních podnětů může v lokalitách zvážit třeba i rozmístění fotopastí.