„Je to tady pěkně udělané. Chodím sem se psem často a musím říct, že třeba do stojaté bažiny pod Moravskou ulicí bych ho dřív určitě nevypustil. Teď protéká i tímto místem hezky čistá voda,“ pochvaloval si Chrudimák Jakub Trbušek.

Starosta města František Pilný přiznává, že do parku Střelnice zabrousí jen zřídkakdy. „To ale neznamená, že by mi bylo jedno, jak to tady vypadá. Dřív tu hnijící sedimenty stály i za otravami vodního ptactva. Teď se tu prostředí výrazně zlepšilo a zmizel i nepříjemný zápach, který se šířil od stojaté vody,“ popisuje starosta nejzřetelnější změny.

Práci zahájenou ještě za minulého vedení radnice ocenil i současný místostarosta Aleš Nunvář. „Jsem rád, že i přes drobné zpoždění se všechny zainteresované strany dokázaly zmobilizovat a dokončily akci kvalitně a ve stanoveném rozpočtu,“ připomněl místostarosta.

Revitalizace několika úseků říčního náhonu přišla bezmála na třináct milionů korun, přičemž deset milionů z uvedené sumy tvořila přijatá dotace.

Podle projektanta Jaroslava Lohniského nebyla proměna parku jednoduchým úkolem. „Musely se řešit například přeložky inženýrských sítí. Šlo ale také o to, že každá z revitalizovaných částí říčního ramene má jiný charakter, takže v nich bylo potřeba postupovat odlišně. Navíc bylo nutné odstranit dva vzdouvací objekty u bývalého mlýna a předělávali jsme také jez při horním okraji parku. Při odbahňování zaneseného náhonu bylo z parku odvezeno přibližně 4500 tun sedimentů,“ připomíná projektant.

Revitalizované části řečiště teď vyloženě zvou děti i dospělé k drobným vodním radovánkám. Kvůli tomu se zčásti proměnily i dříve strmé břehy náhonu. Přístup k meandrům s proudící vodou v nich teď usnadňují například nově osazené nášlapné kameny.

Proudící voda zlepšila i podmínky pro šíření vlhkomilné vegetace nebo pro migraci různých druhů ryb.

Baletky vytvořily rekord
Baletky vytvořily rekord