Lidé tak od listopadu musejí znovu zamířit do Chrudimi, tedy obce s rozšířenou působností, aby využili služeb zdejšího úřadu.

Zájem o vyřizování občanek ve Skutči byl veliký. Jak potvrzuje tamní starosta Pavel Bezděk, během jednoho úředního odpoledne se vyřídilo průměrně 60 klientů. Tento počet postupně narůstal, jak se povědomí o této službě rozšiřovalo. Přijížděli sem obyvatelé nejen ze Skutče a okolí, ale i Lužska, Prosečska nebo dokonce Chrastecka.

„Lepší vyřizovat ve Skutči, než někde jezdit,“ pochvaluje si například Tereza Kuříková. Stanislav Štorek se též přimlouvá za Skuteč: „Pro lidi, co nemají čas nebo možnost dojet do Chrudimi, super. Byl jsem tam 19. října pro OP a zájem byl obrovský – dlouhá fronta. Ještě kdyby šel ve Skutči vyřídit pas…“

BEZ DOVOLENÉ NA ÚŘAD
„Určitě super věc, ať už pro starší lidi, že nemusí nikam složitě jezdit, tak i pro běžné obyvatele, kteří si vše zařídí třeba i po práci, když to bývalo až do 17:00 a nemusí si kvůli tomu brát dovolenou,“ dodává Vladimír Talácko.

Veliká obliba souvisela podle starosty také s vhodně zvolenými úředními hodinami. Ve Skutči se úřadovalo odpoledne od půl jedné do pěti, takže zájemci si stihli agendu vyřídit po pracovní době.

„Jsem velmi rád, že pilotní projekt u nás proběhl. Zájem lidí byl veliký a potvrdil, že vydávání občanských průkazů ve Skutči má smysl,“ uvedl Pavel Bezděk s tím, že vedení města nyní bude usilovat o to, aby se v tomto projektu dál pokračovalo.

„Každým dnem čekáme na vyhodnocení z ministerstva, které by nám mělo poslat nějaký sumář podmínek, za kterých by to mohlo fungovat. Možnost vydávání občanských průkazů ale závisí hlavně na dohodě s úřadem v Chrudimi. Byl to velký nápor na jeho pracovnice, ale byly naprosto profesionální a nezaregistroval jsem žádné problémy,“ doplňuje Pavel Bezděk.

O budoucnosti vyřizování občanských průkazů ve Skutči ještě zdaleka není rozhodnuto a bude záležet na výsledcích jednání mezi oběma městy. Nicméně překážkou by mohl být nedostatek personálu.