Poslouží vám k tomu pohled do naskenovaných matrik Státního oblastního archivu v Zámrsku. Nejpohodlněji se do nich dostanete prostřednictvím webové stránky: www.matrikyonline.cz

Na zmíněné stránce najdete postupně doplňovaný seznam matričních zápisů farních úřadů na Chrudimsku i s informací o tom, do jaké míry jsou již přístupné.

ČÍM SE KDO ŽIVIL?

Dál už je to jednoduché. Víte-li třeba, že se váš prapředek narodil například v únoru roku 1910 v chrudimské farnosti, vyhledáte si v časově seřazených stranách tu odpovídající a můžete se hned zahloubat do textu. Informace v něm jsou pro laika až překvapivě podrobné. Na levé straně zápisu (na snímku) najdete krom data narození a data křtu vámi hledaného člověka také informaci o jeho bydlišti a příslušnosti ke konkrétní církvi a nechybějí ani jména porodní báby či křtícího kněze.

Na pravé straně matričního zápisu pak v několika sloupcích naleznete informace o rodičích tehdejšího novorozence, o jejich vzdělání, zaměstnání a náboženském vyznání. Dostupné jsou zde i údaje o rodičích těchto rodičů, opět samozřejmě včetně místa a data narození. Pokud tedy chcete plout ještě dál proti proudu času, můžete si vyhledat i zápisy o těchto vašich předcích a získaná data využít k vytvoření působivého graficky zpracovaného rodokmenu. Třeba i za pomoci některé z aplikací volně dostupných na internetu.

PRÁCE JEŠTĚ NESKONČILA

Skeny matrik prozatím nejsou přístupné v plném rozsahu a tak je možné, že zde právě vámi hledaný záznam ještě nenajdete. Archiváři ale pilně pracují na postupném zpřístupnění chybějících dokumentů. „Co se týká matrik i dalších archiválií, přes veškerou snahu stále nemáme k dispozici všechna data, která pořizoval externí subjekt a byť již vidíme světlo na konci tunelu, rozhodl jsem dále nečekat a vzhledem k pochopitelným požadavkům badatelské veřejnosti dokončit digitalizaci matrik vlastními silami.

Pracoviště v Zámrsku obdrželo příslušné vybavení, byly vyčleněny pracovní síly, projekt je oblastní prioritou a jeho výsledky budou průběžně zveřejňovány," vysvětluje na webové stránce Státního oblastního archivu v Zámrsku jeho ředitel Ivo Šulc.