O kauze jsme již informovali. Poprvé v době, kdy Werlik poukazoval na údajné nešvary při rekonstrukci střechy chroustovického zámku, ve které škola sídlí, a ohrozil tak samotné čerpání z dotačních prostředků „Norských fondů“. Výpověď je podle učitele reakcí na nepříjemnou kritiku a jakousi odvetou za neloajální postoj vůči vedení, reprezentovanému ředitelem Jaroslavem Bálkem.

Werlik však svůj boj za setrvání ve škole nevzdává a petice, pod kterou je připojeno více než 180 podpisů, se nyní rovněž zdá být poměrně silným argumentem.

V jejím textu mimo jiné stojí: „Jsme nespokojeni s výukou Miroslava Chmelíka, který vyučuje řízení motorových vozidel. V jeho hodinách se žáci nic nenaučí, určené jízdy si mění a v některých případech ani nevykonává, jen zapisuje jako odučené. Nevíme, proč nás nemůže učit Miroslav Werlik, který naučí mnohem více.“

Učitel Werlik je navíc i šéfem školské odborové organizace, která také zaujala k jeho výpovědi záporné stanovisko.

Ředitel chroustovické školy Jaroslav Bálek ale nehodlá na svém postoji nic měnit a relativizuje i význam petice. Prý jsou pod ní podepsáni také ti, kteří sotva chápou smysl tištěného textu. „Podle podpisů jsme navíc zjistili, že pod dokumentem je kolem 80 jmen těch, které pan Werlik ani pan Chmelík nikdy neučili, zmínění žáci se sotva mohou ke kvalitě jejich výuky vyjadřovat,“ říká Bálek.

Ředitel se také netají s názorem, že nejde o spontánní akci, ale petici prý zřejmě organizoval sám Werlik, který údajně vyhledává každou příležitost, jak vedení školy uškodit.

Pro nezúčastněného pozorovatele zůstává situace v chroustovické škole dál celkem nepřehledná. Jde o souboj věčného potížisty Werlika, ohrožujícího bezdůvodně celou školu, nebo o spravedlivý boj šikanovaného člověka proti „všemocným“ nadřízeným? Obrázek si musí udělat každý sám.