V této souvislosti jsou vyhlášena kritéria pro nominace na získání uvedeného titulu a jednotlivé kategorie:

Podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci nebo občanském sdružení, které se zabývá sportovní činností na území regionu Chrudimsko!!!

Vyhlášené kategorie:

1. Jednotlivci mládež

2. Jednotlivci dospělí

3. Kolektivy mládeže

4. Kolektivy dospělých

5. Trenéři

6. Handicapovaní sportovci

7. Síň slávy

8. Cena Fair Play

Nominujte, prosím, sportovce dle výše uvedených kategorií za dosažené sportovní výsledky v roce 2012 (například za účast nebo přední umístění ve světových, evropských a domácích soutěžích).

Do kategorie č. 7. „Síň slávy" lze navrhovat zasloužilé funkcionáře, výkony „veteránů", bývalé vynikající sportovce a tzv. „krajánky" odchovance našich klubů, kteří nyní působí mimo region Chrudimsko.

Nominace musí obsahovat:

uvedení jména a příjmení, roku narození (jednotlivci)

kontaktní adresu sportovce (telefon, email)

název kolektivu (kolektivy)

klubová příslušnost k TJ/SK či občanskému sdružení

výčet sportovních výsledků a umístnění v soutěžích roku 2012, u trenérů navíc výsledky jejich svěřenců, u „Síně slávy" a „Ceny Fair Play" uveďte podrobnější zdůvodnění vašeho návrhu

Pokud máte k dispozici fotografie, příp. video nebo DVD nahrávky, můžete je rovněž přiložit (budou k nahlédnutí na webových stránkách SUCH a Chrudimského deníku).

Nominace zasílejte do 10. prosince 2012 na tyto adresy:

Sportovní unie Chrudimska V Průhonech 685, 537 03 Chrudim,

e-mail: vcizinsky@quick.cz

nebo Chrudimský deník, Soukenická 154, 537 01 Chrudim, email: petr.novak@denik.cz. Do výše uvedeného termínu můžete návrhy rovněž podávat přímo na internetové adrese: www.cstv.cz/chrudim/anketa.

Vedle hlasování 54 osobností z pořádajících organizací budou mít možnost hlasovat i čtenáři Chrudimského deníku, kteří budou vybírat sportovní Hvězdu deníku.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na galavečeru dne 23. ledna 2013 od 18:00 hodin v Kulturním klubu ve Skutči. Vstup zdarma !!! Program galavečera, moderátor, hosté budou aktualizovány.

Jménem pořadatelů vás tímto na slavnostní vyhlášení zveme.

Vzhledem k omezené kapacitě Kulturního klubu vás žádáme, abyste společně s nominacemi zaslali váš požadavek na počet těchto volných vstupenek. Odběr vstupenek bude zajištěn v redakci Chrudimského deníku a v Informačním centru města Skuteč.

Věříme, že využijete této příležitosti a v daném termínu zašlete své návrhy!

MUDr. Tomáš Vondráček, předseda komise Rady města pro mládež a sport 

Vojtěch Čižinský, Sportovní unie Chrudimska