Konkrétně při plánování investičních akcí bude město napříště vždy počítat s budoucí optickou sítí.

„Všude, kde je to technicky možné a ekonomicky rozumné, budou v rámci stavebních akcí pokládány alespoň dvě chráničky optických kabelů. Ušetříme si tím do budoucna nejen spousty práce, ale také množství společných peněz,“ říká starosta města František Pilný.

„Jde o podobný princip jako s chodníky. Ty realizujeme v podobě zámkové dlažby, kterou lze snadno rozebrat, pokud je nutný zásah do sítí, jež jsou položeny pod chodníkem,“ dodává místostarosta Aleš Nunvář, gesčně zodpovědný za Odbor investic.

(ap)