Kvůli složitosti terénu zde bylo lesnické hospodaření dlouhodobě omezeno a mohla se tu proto vyvinout přirozená lesní a skalní společenstva. „Na 85 hektarech jsou lesy dokonce ponechány samovolnému vývoji. K tomuto cíli bude postupně směřovat i celé území nové národní přírodní rezervace, která má rozlohu 120 hektarů. Domov tu má například největší evropská sova výr velký, který je ve znaku CHKO Železné hory, nebo velmi vzácný obojživelník mlok skvrnitý," vysvětluje Vlastimil Peřina z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Východní Čechy. Kaňkovy hory, tedy zbývající část původního chráněného území mezi Třemošnicí a Běstvinou, byla vyhlášena již vloni národní přírodní památkou.

STÁLE CHRÁNĚNÁ

„Změna v kategorii u Kaňkových hor vyplývá z rozdílných přírodních hodnot obou částí původní NPR Lichnice Kaňkovy hory," přibližuje Vlastimil Peřina a na vysvětlenou dodává: „Rozhodně jsme u Kaňkových hor snížením kategorie z národní rezervace na národní památku nerezignovali na ochranářské cíle.

Například nově je v plánu péče stanoveno a v praxi již dodržováno, že na každém hektaru lesa bude ponecháno pět dospělých, starých či přestárlých stromů do jejich fyzického rozpadu. Mohou tak poskytovat útočiště mnoha druhům hub a hmyzu." Pro návštěvníky tato změna také znamená, že se při vstupu do národní přírodní památky Kaňkovy hory již nemusí držet pouze značených turistických cest.

Klasifikace ochrany přírodyNárodní přírodní rezervace (NPR) je v Česku nejvyšší kategorií ochrany maloplošných území. Na tomto území je zakázána těžba surovin, výstavba nových staveb, vstup a vjezd mimo označené cesty nebo sběr rostlin a odchyt živočichů.
Národní přírodní památka (NPP) je přírodní útvar menší rozlohy s národním ekologickým, vědeckým nebo estetickým významem, a to i takový, který neformovala příroda, ale člověk. Její ochrana vylučuje veškeré činnosti, které by mohly objekt či území poškodit nebo zničit. Pokud je toto zaručeno, není vyloučeno hospodářské využití NPP. V praxi se tak děje jen výjimečně.