Počet lékařů odhodlaných odejít byl totiž jedním z nejvyšších v Pardubickém kraji.

V Praze při schvalování memoranda byl ve středu přítomen předseda chrudimské lékařské odborové organizace Tomáš Tomek.

“Zazněly mnohé výhrady a výtky, ale nakonec bylo rozhodnuto převážnou většinou přítomných zástupců, že tento dokument přijmeme. Je to možná rozhodnutí pro některé kontroverzní, pro někoho může být i zklamáním. Tomu rozumím, ale na druhou stranu musím konstatovat, že je pro mnohé další obrovskou úlevou. A pro nás, kteří jsme vytrvali ve výpovědích, je skutečnou výhrou. Všem, kteří nás podporovali, ale také těm, kteří s námi nesouhlasili a přitom ctili naše právo na odlišný názor, děkujeme,“ řekl Tomek, který pracuje na dětském oddělení nemocnice.

Ředitel Tomáš Vondráček řekl, že by výpovědi měli vzít lékaři zpátky zřejmě již dnes a hromadně. „Měla by být rovněž podepsána na krajské úrovni dohoda o vzájemných garancích,“ uvedl.

Den poté.

Akce DO se chýlí ke konci. Ve středu bylo po velmi náročném pětihodinovém jednání odsouhlaseno memorandum. Zazněly mnohé výhrady a výtky, ale nakonec bylo rozhodnuto převážnou většinou přítomných zástupců, že tento dokument přijmeme. Je to možná rozhodnutí pro některé kontroverzní, pro některé může být i zklamáním. Tomu rozumím, ale na druhou stranu musím konstatovat, že je pro mnohé další obrovskou úlevou.

A pro nás, kteří jsme vytrvali ve výpovědích je skutečnou výhrou. Ne proto, že jsme vybojovali čtvrtinu toho, co jsme chtěli, do platů. Ne pro sliby ministra, které budeme muset nadále hlídat, vyžadovat jejich plnění a třeba se za něj i znovu vydat do boje. Je výhrou proto, že svou ochotou k takovémuto kompromisu jsme absolutně vzali vítr z plachet lidem, kteří se s maximálním vypětím sil snažili aby k dohodě nedošlo. Jaké cíle tím sledovali je jen spekulací, ale každý si jistě udělá obrázek sám.

Největší výhru ale vnímám v tom, že jsme si dokázali udržet jednotu i ve velice vypjatých chvílích, kdy každý z nás čelil různým výpadům a atakám ze svého okolí, ať již emotivním či prostě jen hloupým a agresivním. Dokázali jsme si, že se dokážeme semknout a bojovat za společný cíl, ačkoli vnitřně existuje názorová pluralita. Trochu lépe se známe, snad se k sobě i lépe chováme v profesním životě, naše žabomyší války šly stranou, poznali jsme se mezi sebou, ale poznali jsme také co lze čekat od protistrany a kam se kdo přikloní. To je velmi důležitá věc do budoucna. Všem těm, kteří nás podporovali, ale také těm, kteří s námi nesouhlasili a přitom ctili naše právo na odlišný názor, děkujeme …

V duchu se procházím po bojišti, přemítám, co mne tato akce stála, co mi přinesla. Přemýšlím o tom, že některé věci již nikdy nebudou jako dříve. Ale v tom všem cítím jednu obrovskou úlevu – neleží tu žádní mrtví.

MUDr. Tomáš Tomek
Chrudimská nemocnice a.s.

Lékaři: Pokud nás vláda podvede, ztrestáme ji


Vedení Pardubického i Královéhradeckého kraje uvítala ukončení protestů. Lékaři z dohody příliš nadšení nejsou.


Východní Čechy – Kámen, který včera s pořádným žuchnutím spadl ze srdce oběma východočeským hejtmanům, bylo slyšet na míle daleko.

„Zvítězil zdravý rozum,“ radoval se pardubický hejtman Radko Martínek nad koncem lékařských protestů.

Válečná sekera byla zakopána. I když je pravda, že nikdo neví, na jak dlouho. V sázce je navíc také rostoucí nespokojenost hasičů, policistů a dalších záchranářských složek.

Byly by to totiž právě kraje, které jsou ze zákona povinny zajistit občanům ve svých nemocnicích lékařskou péči. Nic naplat, že ve sporu hrály třetí housle, odboráři se hádali se státem.

„Hrozbu nedostatku lékařů v krajských nemocnicích budeme moci považovat za zažehnanou až ve chvíli, kdy lékaři skutečně stáhnou výpovědi. Do té doby je naplnění ohrožení zdravotní péče stále ve hře a nemocnice se v tom případě musí na možný dopad protestu začít včas a odpovědně připravovat,“ mírní nadšení hejtman Královéhradeckého kraje ústy svého mluvčího Imricha Dioszegiho. Vedení zdejšího zdravotnického holdingu se proto sejde už v pátek.

l.ékaři skutečně varují, že své výpovědi začnou stahovat až poté, co pondělní memorandum schválí i druhá strana – vláda. A v ní se hraje o víc než „jen“ o zdravotnictví.

Hlava ministra zdravotnictví Leoše Hegera, bývalého úspěšného šéfa hradecké fakultní nemocnice, by byla pro rozhádané koaliční partnery cenným politickým skalpem. Nic na tom, že by to odnesli pacienti…

Skutečný kompromis: spokojen není nikdo


Spokojeni s výsledným kompromisem přitom nejsou ani sami lékaři. Mnozí odpůrci se rozhodli hlasovat pro dohodu s vládou až na pondělním jednání centrály Lékařského odborového klubu (LOK).

„Ohlasy mezi lékaři v nemocnici jsou rozporuplné. Někteří jsou zklamaní, hlavně kvůli nižší částce vyjednaných peněz, navíc nejsou jasné záruky slíbených reforem zdravotnického systému,“ řekl šéf odborářů pardubické nemocnice Tomáš Gottvald.

„Pokud se vláda pokusí dohody nějak zpochybňovat nebo nás podvést a dohodu nedodržet, naše reakce bude okamžitá a už bez mediálního humbuku a vyčerpávající kampaně ihned podáme výpovědi, stejně jako výpovědi z přesčasové práce. Naše akce nám samotným ukázala naši sílu, myslím, že by se v tom případě zapojilo do protestů ještě více lékařů než nyní, Navíc by tím vláda dala občanům jasně najevo, že o dohodu a jejich klid jakožto pacientů nemá zájem,“ uvedl šéf LOKu hradecké fakultní nemocnice David Doležal.

Lékařští odboráři dokonce mluví o častém zastrašování a výhrůžkách či anonymních e–mailech, které dostávali. Nakonec však své výpovědi stáhlo jen několik lékařů, nejvíc v hradecké fakultní a jičínské nemocnici. Odboráři kvůli jednotnému postupu odmítli i nabídku Pardubického kraje, že jim platy dorovná ze svého.

„Z naší strany jsme ve výsledné dohodě ustoupili. V zájmu pacientů a zklidnění siituace,“ poznamenal nejmenovaný odborář.
Co si o výsledné dohodě mezi lékaři a vládou myslíte vy? Kdo ustoupil víc? (kim)

Dopis LOKu lékařům


Přinášíme výňatek z dopisu odborového předáka hradecké „fakultky“ Davida Doležala lékařům:

„Poukazovali jsme na nedostatky této dohody, byla to především absence 100% záruk pro konečné splnění našich požadavků. Přítomní právníci komory a LOK však postupně většinu auditoria přesvědčili, že definice takových záruk, jejich vtělení do jakékoli právně vymahatelné formy a následné prosazení je prakticky nemožné… Byla diskutována možnost také naše jednání odložit. Nakonec se většina delegátů shodla na tom, že cílem tohoto odložení je téměř jistě především ze strany zástupců ODS snaha právě o to, abychom memorandum odmítli. Následně bychom byli pochopitelně označení za vyděrače u kuvéz s nedonošenými dětmi.“