Druhá světová válka je v Heřmanově Městci spjata s koncem více jak pětisetletého soužití s židovskou komunitou. Heřmanoměstečtí židé, deportováni do Terezína a následně do vyhlazovacích táborů, se až na dvě ženy z 59 osob již nikdy nevrátili. Přesné číslo heřmanoměsteckých obětí však již nikdy nebude známo.

Zajímavostí, kterou možná mnozí nevědí je, že československý výsadek známý pod názvem SILVERA, ve složení nadporučík Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a svobodník Jiří Potůček, měl být původně vysazen u Heřmanova Městce. Kvůli čerstvě napadlému sněhu byla však velmi ztížena orientace, a tak byli parašutisté vysazeni až mezi Poděbrady a Městcem Králové.

Můžeme se tak jen domnívat, jaký by byl možná osud Heřmanova Městce, kdyby vše šlo podle původních plánů.

Člen ČENDY

Jednou z obětí v souvislosti s vypálením Ležáků dne 24. června 1942 se stal Karel Svoboda, rodák z Heřmanova Městce, který se po odstěhování z Heřmanova Městce usadil v pohraničí. Když však došlo k obsazení, byl nucen znovu přesídlit a usadil se v Miřeticích. Odtud docházel do svého zaměstnání, které bylo právě v osudném lomu v nedalekých Ležákách, kde pracoval jako strojní mistr.

Svoboda ale nebyl jen náhodnou obětí této tragedie. Do celé akce byl zapojen a jeho dům v Miřeticích se stal jedním z prvních úkrytů vysílačky Libuše. Stal se tak jedním z hlavních organizátorů odboje v okolí Ležáků a členem odbojové organizace zvané ČENDA.

Dne 21. června 1942 byl Svoboda zatčen. Zastřelen byl 2. července společně s dalšími zatčenými nejbližšími spolupracovníky skupiny SILVER A.

Odbojové skupiny

Akce odbojových skupin se začaly projevovat i v Heřmanově Městci. Dne 26. září 1940 byl zadržen v Heřmanově Městci František Šimonka, který až do svého zatčení ilegálně pracoval jako vedoucí Komunistické strany, dále pak Rudolf Rozsypal a Gustav Krupka, kteří byli zatčeni o den později, tedy 27. září 1940. Všichni byli odvezeni gestapem do Pardubic a následně do Terezína.

Gustav Krupka byl soudem v Litoměřicích odsouzen na 3 roky vězení. 122 František Šimonka ani Rudolf Rozsypal se domů již nevrátili.

Právě tito tři muži byli hlavními členy ilegální Komunistické strany v Heřmanově Městci. Spojku mezi Heřmanovým Městcem a centrem v Chrudimi dělala Pavla Šimonková, která se po jejich zatčení ujala vedoucí úlohy v této skupině.

Otakar Volejník, místostarosta města