Cvičení začalo větou: „Zde operační dozorčí! Byla vyhlášena aktivace příslušníků velitelství 4. brigády úkolového uskupení NRF 2015. Čas, deset čtyřicet šest."

Už první den po vyhlášení této aktivace se pak museli všichni příslušníci úkolového uskupení shromáždit v Žatci k prověření.