Prostor svatostánku byl při pietním setkání zcela zaplněn vojáky, kteří si připomněli osobní příběhy všech výsadkářů, kteří položili své životy ve službě vlasti. Dalšími částmi slavnostního obřadu bylo ocenění útvaru od Obce legionářské za dlouhodobou podporu a také předání útočného nože Cháron, který tak nově vlastní sedmačtyřicet příslušníků pluku. výsadkářů. Obřadem provázel vojenský kaplan kapitán Milan Novotný, Připomínka výsadkářů, kteří položili své životy ve službě vlasti, byla dojemná. Jejich osobní příběhy četli vždy seniorní příslušníci praporčického sboru daného komanda nebo střediska, ze kterého ten který výsadkář pocházel.

S velkou úctou byli připomenuti i tři výsadkáři, kteří padli 8. července 2014 v afghánské provincii Parwan a Jaroslava Lieskovana, posledního padlého útvaru, který svým zraněním z onoho útoku podlehl po několikadenním boji o život 14. července v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Celý pietní akt byl doprovázen varhanním doprovodem, přičemž hlavní část, tedy čtení příběhů padlých, byla uvedena varhanním skladbou s krásným zpěvným recitálem samotné varhanice.

Po skončení hlavní části následoval, ne náhodou, hudební předěl hraný na skotské dudy. Ty jsou totiž spjaty, jako málo který nástroj, s tou vůbec nejstarší historií výsadkového vojska, ke které se 43. výsadkový pluk vztahuje - výcviku československých parašutistů ve Skotsku.

Útočný nůž Cháron výsadkáři převzali od kapitána Milana Novotného, kaplana 43. výsadkového pluku, který útočné nože se svými spolupracovníky vyrábí.

Každý nůž.je vybaven vlastním certifikátem, který nejen stvrzuje právo konkrétního výsadkáře k jeho nošení, ale přibližuje i historii vzniku nože a jeho vlastnosti včetně certifikátu z kalírny o tvrdosti ocele po vykalení.