Připravuje se projekt na doplnění a úpravu zeleně. Bude řešit veřejné prostranství, okolí autobusových zastávek, ale třeba také nově získaný pozemek u odbočky na Petrkov.

V příštím roce je v plánu stavba víceúčelové hřiště ve Dřevíkově, které v této místní části dlouhodobě chybí. V novém územním plánu se vyčlenilo vhodné místo a je připraven projekt pro podání žádosti o stavební povolení. Vedení sdružených obcí Vysočina by zde rádo pokračovali v postupné rekonstrukci pohostinství. Nově jsou zde vyměněna okna a vstupní dveře, následovat bude fasáda a řeší se studie úpravy zázemí.

Ve Svobodných Hamrech se musí provést zabezpečení opěrné zdi náhonu, která je v havarijním stavu. Je podána žádost o převedení tohoto pozemku do vlastnictví obce. V Možděnici se připravuje II. etapa rekonstrukce vedení nízkého napětí, se kterým souvisí případná rekonstrukce veřejného osvětlení.

Ve Rváčově je velkou výzvou prostranství upohostinství a autobusová zastávka směrem na Hlinsko. Zde je třeba připravit projekt, který by měl především řešit bezpečnost silničního provozu. Pokračovat se bude v každoroční údržbě a opravách místních komunikací. Důležité je i zajištění chodu prodejen, jejichž provozovatelem je ve Dřevíkově a ve Rváčově obec. Nabízí se i možnost rozšíření sortimentu o regionální produkty. (zv)