Občanské sdružení Amalthea pomáhá s doučováním dětem z pěstounských nebo ohrožených rodin. Už má za sebou úspěchy, dosvědčit to může malý Ondra z malé vesničky u Hlinska.

Jeho maminka Hana vychovává sama dva kluky. Situace rodiny je neradostná, Hana delší dobu nemůže sehnat práci, chce se věnovat dětem, ale majitel domu se s ní soudí o nájemné, které dluží ještě z dob manželství. Přesto se všemožně snaží vychovávat desetiletého Ondru a dvanáctiletého Jakuba tak, aby nebyli umístěni do ústavní péče.

Starostlivé mamince proto přišla vhod nabídka doučování, kterou dostala od sociálního pracovníka občanského sdružení Amalthea. Sdružení se dlouhodobě snaží Haně pomoci s řešením situace, ve které se její rodina ocitla. Společně s pracovnicí oddělení sociálně-právní ochrany dětí sdružení nabídlo doučování malého Ondry, kterému hrozilo propadnutí z angličtiny.

Amalthea prostřednictvím inzerátu na internetu získala studentku Janu, která - jak se později ukázalo - své „žáky“ a jejich matku znala ze sousedství. Do rodiny začala docházet, pomáhala s učením oběma dětem, ale hlavním cílem bylo zvládnout s Ondrou reparát z angličtiny. Jana se společně se sociálním pracovníkem Amalthey a s maminkou Ondry vydala do školy, kde zjistila, na co je třeba se při doučování zaměřit. Pak společně naplánovali hodiny, kdy bude Jana docházet a pustili se do práce. Jana brzy zjistila, že rutinní zkoušení ze slovíček maminka zvládne sama, začala Ondrovi pomáhat spíše s gramatikou. Všichni si ověřili, že nejdůležitější je, aby se Ondrovi někdo věnoval. Pak všechnu látku zvládne sám. Z měsíčního Janina hodnocení spolupráce lze vyčíst: „Posun je ohromný, jak mi sdělila i ředitelka školy. Ondra ovládá základy, které mu chyběly. Bude je muset ale stále procvičovat, aby si je zažil.“.

Celý příběh má moc dobrý konec - v září přinesl Ondra ze školy kladný výsledek reparátu z angličtiny a nyní pokračuje v 5. třídě základní školy. Jana do rodiny dál dochází a dětem se školními výsledky pomáhá.

Občanské sdružení Amalthea realizuje od začátku letošního roku projekt, který podpořila Nadace Táta a máma a který je zaměřen na doučování dětí z pěstounských nebo ohrožených rodin. Cílem projektu je správně určit pedagogické problémy dětí a napomoci k jejich zmírnění. To vede k rozšíření vzdělávacích možností dětí a ke zlepšení školních výsledků dítěte tak, aby odpovídaly jeho intelektuálním možnostem. Cílem je také motivovat dítě ke vzdělávání a snižovat tak jeho obavy spojené se školou – týkající se jak výuky, tak vztahů se spolužáky i učiteli.

„Doučování probíhá přímo v rodinách dětí. Pokud je to nutné, speciální pedagog nebo doučující - společně s rodiči - kontaktují také školu. Doučujícími jsou převážně studenti vysokých škol humanitního zaměření. Ti v současné době s individuální péčí a podporou profesionální speciální pedagožky vyučují v šesti rodinách celkem osm dětí. Výsledky doučování jsou velmi dobře hodnoceny jak dětmi a učiteli, tak rodiči, pro které je tato služba velkou podporou,“ uvedla Martina Pojmonová, ředitelka společnosti Amalthea.