Aleš Němeček si stěžuje na nedostatečnou propagaci výstavy a hlavně mu vadí, že návštěvníci hradu neměli dostatek času na prohlídku fotografií a obrazů.

„Během dvou měsíců jsem poněkud komplikovaně provedl i několik skupinek příbuzných, (spolu)žáků, kamarádů, známých i náhodných návštěvníků, kteří měli podrobnější zájem právě o výstavu. Někteří, a nebylo jich zanedbatelně, dokonce do Luže a na hrad přijeli na mé pozvání pouze z tohoto důvodu, a to i ze vzdálených míst. Nechápu, proč nemají možnost se v klidu projít expozicí obrazů a fotografií, třeba v rámci běžné prohlídky, ale s dostatkem času, tak, jak to je na výstavách obvyklé. Pro zájemce z blízkého okolí, kteří na hradě už průvodcovskou prohlídku absolvovali, je navíc naprosto zbytečné až rušivé poslouchat výklad k něčemu jinému,“ říká Aleš Němeček.

Lužský starosta Radek Zeman vidí situaci z opačného úhlu. „Město Luže je majitel hradu, s nápadem uspořádat výstavu AN & an jsme přišli mi. Pan Aleš Němeček ml. si to postupem času přisvojil a prezentoval to jako svoji výstavu. A zatím stále žijeme v demokratickém státě, a tak stále platí, že majitel rozhoduje, co se bude na území jeho vlastnictví dít.

S panem Němečkem byla ústně domluvena nějaká pravidla. Pokud s nimi nesouhlasí a stále je porušuje, je to jeho věc, ale poté ať si udělá svoji výstavu ve svých prostorech, podle svého přesvědčení. Zde je na cizím území a musí respektovat pravidla majitele.

Expozice hradu Košumberk je primárně určena platícím turistům a pořádané výstavy jsou pouze doplňkem pro místní, aby se měli na hrad každý rok proč vracet. Z toho vyplývá, že řádné prohlídky, za které si lidé zaplatili nemohou být v žádném případě narušovány soukromými aktivitami jednotlivce,“ uvedl starosta Radek Zeman. Je zřejmé, že spor fotografa Neměčka a starosty Zemana vygradoval v nepřátelství.

TVRDÁ SLOVA NA ZÁVĚR

„Na závěr bych chtěl požádat, aby tatínkovo (ani moje) jméno a tvorba nebyly používány ve spojitosti s novodobým 'kulturním' děním v Luži,“ píše v dopise Aleš Němeček ml.

Radek zeman na to reaguje slovy: „Z úcty k jeho otci musím pouze konstatovat, že takový muž s velkým srdcem a duchem, jako pan Aleš Nemeček byl, si nezaslouží takového syna.“