Výstavu pořádá Ústav dějin umění Akademie věd a všímá si tematiky nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti některých šlechtických rodů i jednotlivých osobností v nacistickém hnutí. Současně si také všímá osudů historických sídel, které těmto šlechtickým rodům patřily ve 20. století.

Výstava potrvá až do neděle 25. března letošního roku.