Výstava na panelech připomíná některé tradice známé z našeho okolí, které byly zapsány do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Seznamuje také s lidmi, kteří udržují dávnou řemeslnou výrobu na vysoké úrovni. Doplněním expozice jsou předměty z domácností a hospodářství našich předků.

Řada z nich přímo souvisí se zvyky, s obřady a obyčeji. Dozvíte se tak třeba, co obnášely tradice nazvané jako Stínání kohouta nebo Vodění Jidáše, dozvíte se více o Masopustu, uvidíte dýmky, loutky nebo slaměné nádoby. Vernisáž bude zahájena v 18. hodin a vystoupí na ní přípravný pěvecký sbor ZUŠ V. Nováka pod vedením sbormistra Zdeňka Kadrnky.

Výstava bude přístupná až do 8. dubna 2018.