Pro schválení územní studie nové stavební lokality na louce vedle Skřivánku po hodinovém jednání chyběly v pondělí hlasy dvou zastupitelů.

Studie narazila na odpor obyvatel staré části sídliště. Nelíbí se jim, že vedle jejich obydlí mají vyrůst bytovky, ačkoliv podle dřívějšího plánu zde měly stát pouze rodinné domy. „Má zde být vybudováno čtyři sta bytových jednotek. Jestli studii neschválíte, zamyslete se, kam by se město mělo rozvíjet,“ sdělil zastupitelům vedoucí odboru územního plánování Petr Kopecký. Obyvatelé Skřivánku se domnívají, že by se mělo město rozvíjet směrem na sever.

Mezi další výhrady patřil nedostatek veřejné zeleně, neprovedení rekonstrukce kanalizační stoky nebo neexistence protipovodňových opatření.

Většina času však byla vyplněna debatami o dopravním řešení lokality. „Zamýšlené komunikace navazují na současné silnice. Logické by bylo vybudovat novou silnici za přejezdem,“ řekl zastupitel Jiří Hradec, který poté stejně jako obyvatelé Skřivánku žádal, aby před výstavbou byla vyřešena kapacita dopravy. „Kapacitu zajistí až západní komunikační propojení,“ odpověděl jim městský architekt a zastupitel Karel Thér.

Zastupitel Tomáš Žídek si stěžoval i na chybějící vyjádření stavební komise. „Tohle je trapas,“ nesouhlasně komentoval situaci. Úředník Kopecký dodal, že i přes jeho urgenci nebyla schopna komise dodat zastupitelům zápis ze svého zasedání.

Jednání zastupitelů se však oproti minulému zasedání vedlo v klidnější atmosféře. Investor se bude nadále snažit prosadit výstavbu trojpatrových bytovek.

„Byl bych nejradši, aby o výstavbě hlasovalo až příští zastupitelstvo,“ vyjádřil svůj názor René Němeček ze Skřivánku. Jeho přání se pravděpodobně vyplní. Zastupitele totiž čeká poslední zasedání v druhé polovině září. V polovině října se konají volby do městského zastupitelstva.

JOSEF KÁLES