„Pravda je, že se tato informace ještě ze strany investora oficiálně nepotvrdila,“ říká starosta města Jan Čechlovský. Ve zjišťovacím řízení o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů se vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu v Pardubicích Josef Hejduk vyjadřuje o stavbě v Píšťovech jako o Tescu.

Obchodní dům doplní benzinka i kruhák

„Jedná se o výstavbu nového obchodního centra. Záměr zahrnuje výstavbu obchodního domu Tesco, druhé prodejny, požární nádrže, kruhové křižovatky, příjezdové komunikace, chodníků, parkoviště, přeložky a přípojky inženýrských sítí. Celková zastavěná plocha je 38 370 m2, z toho 10 709 m2 nezpevněných ploch,“ uvádí Josef Hejduk v zápise, který vylučuje negativní vliv stavby na životní prostředí.

Protože už byl proveden geografický průzkum, přichází na řadě další potřebné kroky vedoucí k zahájení výstavby. „V pondělí 21. dubna se přímo na místě budoucího staveniště uskuteční ústní jednání, které zahájí územní řízení,“ uvádí starosta Chrudimě Jan Čechlovský. Díky výstavbě nového obchodního centra přivede investor do lokality, která dosud sloužila jako zemědělská půda, veškeré inženýrské sítě. Na ně se potom postupem času mohou ve směru na Slatiňany napojit nové rodinné domy.

Zátopová oblast a tajemná chodba

Proti výstavbě v této lokalitě v minulosti protestovali ekologové, protože parcela je v zátopové oblasti. „To bude předmětem územního řízení. Má se tam postavit hráz, jež vylití vody zabrání,“ uzavírá starosta Čechlovský.

V místní městské části Píšťovy se připravuje pozemek na výstavbu dalšího chrudimského obchodního domu, čerpací stanice a rodinných domů. Firma GeoVank z Brna už dokončila geografický průzkum. Tajemnou chodbu spojující města Chrudim a Slatiňany však vrty do desetimetrové hloubky nepotvrdily.

„Při práci jsme náhle narazili na duté zvuky, zpočátku to skutečně vypadalo, že je pod zemí nějaká dutina. Ukázalo se však, že jme se dotkli obrovského valounu. Těch tam bylo hodně, což nám práci poněkud komplikovalo,“ říká vrtmistr brněnské dodavatelské firmy Jaroslav Antonín.

O tajemné chodbě, která údajně za středověku vedla z chrudimského náměstí až do Slatiňan hluboko pod zemí, se mezi Chrudimáky mnoha generací vyprávějí legendy. Prý byla tak velká, že se do ní pohodlně vešel povoz tažený koňmi. Sloužit měla k úprku měšťanů při vojenských nájezdech vetřelců.

Pod bedlivým dohledem archeologů

Případné objevení jejích pozůstatků by jistě vzbudilo velkou senzaci. Pražský archeolog Jan Frolík, který už v Chrudimi provedl mnoho průzkumů, se však k této myšlence nepřiklání. „Jsem v tomto směru hodně skeptický. Nevěřím tomu, že by byla pod zemí postavena tak dlouhá trasa,“ tvrdí Frolík.

Výstavbě obchodního domu zřejmě bude archeologický výzkum předcházet. Celková výměra zástavby přesáhne tři tisíce metrů čtverečních.

Krajský úřad Pardubického kraje nařídil investorovi obchodního domu v Píšťovech, aby stavební záměr oznámil Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a Archeologickému muzeu Chrudim v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací.

Dodavatelská stavební firma bude zemní práce provádět s archeologickým dozorem. Možná se v této lokalitě nalezne víc, než na místě současného sídla firmy Vesna u výpadovky na Slatiňany. Zde dělníci objevili hrob keltské ženy, ale archeologové nemohli ve výzkumu v místě pokračovat, protože už byly vytvořené základy vylité betonem.