Vyplynulo to z jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se zástupci společnosti ČEZ Distribuce.

„Celá anabáze výstavby vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky se konečně blíží ke svému šťastnému závěru. Problém nedostatečného napojení Poličska na elektrickou energii jsem od samého počátku vnímal velmi intenzivně, a proto jsem se snažil během řady jednání komunikovat tak, aby se podařilo celý proces majetkoprávního vyjednávání co nejvíce urychlit. Jsem rád, že se daří dohodnutý harmonogram držet,“ uvedl hejtman Martin Netolický.