Celkově se jednalo již o pátý ročník této hlinecké společenské akce s poměrně bohatou historií, během níž se z malého odpoledního společenského setkávání uživatelů a jejich rodin rozvinula jedinečná charitativní a společenská událost.

Původní myšlenka společenského vyžití uživatelů CDS Motýl (tedy osob s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením) je stále pro organizátory na prvním místě, nicméně ples pomáhá i tím, že jeho finanční výtěžek bude využit pro rozvoj Centra denních služeb Motýl, na dovybavení pomůckami pro aktivizační činnosti a pro další vybavení prostor.

Informaci o konečném výtěžku plesu ještě v Chrudimském deníku přineseme.