Ty pocházejí ze zámku v Děčíně, odkud byly přemístěny na Podskalu zřejmě z důvodu jejich uchování, protože děčínský zámek byl velmi zdevastován. Podle pamětníků jsou v Podskale již minimálně 80 let. Památkáři doporučují jejich obnovu a odborné restaurování, vzhledem k umělecké hodnotě tohoto nástroje i jeho stáří. Tomu by měl přispět i sobotní charitativní koncert, na kterém vystoupí zpěvačka Karla Bytnarová, flétnista Roman Novotný a varhaník Vlastimil Bičík s díly Vivaldiho, Händela, Bacha, Saint-Saense a dalších autorů.