Projekt svazku obcí, mezi něž patří také Vysoké Mýto, s podtitulem „propagační a koordinační kampaň turistické oblasti“, dostal zelenou – získal dotaci na realizaci.

Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost Českomoravského pomezí v oblasti cestovního ruchu. „Není tajemství, že Pardubický kraj patří dlouhodobě mezi nejméně navštěvované kraje v republice,“ připomíná Michaela Severová z výkonného výboru svazku neradostnou statistiku. Představitelé tohoto seskupení však chtějí pomocí prostředků z Evropské unie přivést do oblasti více turistů a zvýšit tak příjmy subjektům podnikajícím na území turistické oblasti.

Turismus a marketing

Samotná práce začne shromážděním dat z marketingových průzkumů, které byly provedeny v minulosti. Důležité bude setkání subjektů působících v cestovním ruchu na celém území turistické oblasti. „Půjde o dva workshopy, které by měly odpovědět na mnoho otázek z oblasti turismu a marketingu,“ konkretizuje Severová. Samozřejmostí prý bude řada konkrétních výstupů, například zdokonalení internetové prezentace, výroba reklamního spotu pro televizi, účast na veletrzích cestovního ruchu.

Velkou pozornost chtějí představitelé svazku věnovat vytipování nejatraktivnějších míst v regionu a nalezení lákadel, která tuto oblast odlišují od ostatních. Připravované aktivity se zaměří na současné i potenciální návštěvníky, ale i na zprostředkovatele služeb, tedy cestovní kanceláře či agentury.

S konkrétními kroky se začne v nejbližších týdnech. Náklady na projekt byly vyčísleny bezmála na čtyři miliony korun. „Předpokládáme dotaci ve výši 92,5 procenta, z toho pětaosmdesát procent budou peníze z Evropské unie, zbylá část z Pardubického kraje,“ uvádí Severová.

Petra Soukupová