Ta slouží k uložení uhynulé drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí pro jeho svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Je třeba, aby každé využití nádoby lidé hlásili telefonicky na úřad městyse. Úřad pak zajistí odvoz tohoto odpadu asanačním podnikem.